საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ზეპირი მოსმენის №04 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: თებერვალი 15, 2024 15:00

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 12, 2024 17:46

პროექტი

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ზეპირი მოსმენის 04 ხდომის დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                      2023 წლის 15 თებერვალი, 15:00 საათი

  1. შპს „ევროპა პლუს თბილისის“ კერძო რადიომაუწყებლობის №B157 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე (მომხს. მაია ქადეიშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფი);
  2. შპს „ევროპა პლუს თბილისის“ კერძო რადიომაუწყებლობის №B159 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე (მომხს. მაია ქადეიშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფი).
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები