"საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრებს შორის საკურატორო სტრუქტურული ერთეულების განაწილების შესახებ" კომისიის 2015 წლის 06 ივლისის N6/19 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 18

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 09, 2018 12:07

მიღების თარიღი ნოემბერი 09, 2018 12:07

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები