შპს „ტელეკომპანია I სტერეოსა“ და სს „სილქნეტს“ შორის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F65 ლიცენზიის ნაწილობრივი გადაპირების თაობაზე

ნომერი: 40 / 5

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 12, 2016 18:24

მიღების თარიღი იანვარი 26, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები