სს „სილქნეტის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F98 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ

ნომერი: 546 / 6

გამოქვეყნების თარიღი აგვისტო 12, 2016 18:28

მიღების თარიღი აგვისტო 09, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები