„შპს „მობიტელისათვის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ კომისიის 2015 წლის 29 იანვრის №56/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანისა და რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F97 ლიცენზიის მოდიფიცირების შესახებ

ნომერი: 653 / 2

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 10, 2016 12:53

მიღების თარიღი სექტემბერი 29, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები