წვდომის მენიუ

სს „სილქნეტსა“ და სს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს“ შორის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F36 და №F54 ლიცენზიების გადაპირების თაობაზე

ნომერი: 819 / 5

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 08, 2018 15:29

მიღების თარიღი დეკემბერი 21, 2017

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები