„შპს „სტერეო+“-სთვის ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის შესახებ“ კომისიის 2014 წლის 10 ივლისის №363/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანისა და შპს „სტერეო+“-ის კუთვნილი რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №MUX B და №MUX E ლიცენზიების მოდიფიცირების თაობაზე

ნომერი: გ-21-2 / 398

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 15, 2021 10:22

მიღების თარიღი ივლისი 08, 2021

„შპს „სტერეო+“-სთვის ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრით  სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის შესახებ“ კომისიის  2014 წლის 10 ივლისის №363/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანისა და შპს „სტერეო+“-ის კუთვნილი რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №MUX B და №MUX E ლიცენზიების მოდიფიცირების თაობაზე

საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული  კომისია  (შემდგომში  კომისია)  აღნიშნავს  რომ  2021 წლის 11 მარტს კომისიამ მიიღო №1 დადგენილება - „ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 5 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. აღნიშნული დადგენილებით ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონებად განისაზღვრა 15 საეთერო მაუწყებლობის მომსახურების ზონა. შეიცვალა ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონების ნუმერაციაც.

კომისია აღნიშნავს, რომ „ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 5 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ასახული ცვლილებები უნდა აისახოს კომისიის იმ გადაწყვეტილებებში სადაც ტექნიკურ პარამეტრებში

მითითებულია ძველი სამაუწყებლო ზონები.

კომისია აღნიშნავს, რომ შპს „სტერეო+“ (ს/კ 204986408) ფლობს:

1. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №MUX B ლიცენზიას, კომისიის 2014 წლის წლის 10 ივლისის №363/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2015 წლის 17 ივნისიდან -  2025 წლის 17 ივნისამდე;

ბ) გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

„გ)   ძირითადი   გადამცემი   სადგურების   განთავსების   გეოგრაფიული   კოორდინატები,       შესაბამისი სიხშირული რესურსი და  ტექნიკური პარამეტრები:

 

 

 

 

 

 

 

ჩრდილოეთ განედი (N)

 

 

 

 

 

 

 

1

GE0250

ჯვარი

0,3

42°43'30.75"

42° 3'24.10"

25

ND

H

30

546

8

2

GE0250

წალენჯიხა

0,8

42°36'59.89"

42° 3'45.01"

20

ND

H

30

546

8

3

GE0250

ზუგდიდი

2,3

42°30'7.89"

41°53'8.84"

60

ND

H

30

546

8

4

GE0252

ბათუმი

5

41°41'37.58"

41°42'54.98"

46

D

H

27

522

8

5

GE0252

ოზურგეთი

0,3

41°54'48.87"

41°59'34.00"

25

ND

H

27

522

8

6

GE0252

ფოთი

2,6

42°11'15.73"

41°42'3.62"

120

ND

H

27

522

8

7

GE0252

ქედა

0,5

41°37'5.98"

41°55'59.05"

25

ND

H

27

522

8

8

GE0253

ამბროლაური

0,3

42°30'49.70"

43° 9'52.28"

20

ND

H

21

474

8

9

GE0253

ცაგერი

0,5

42°38'57.71"

42°45'25.56"

30

ND

H

21

474

8

10

GE0253

ჭიათურა

0,6

42°17'15.57"

43°15'40.46"

70

ND

H

21

474

8

11

GE0253

ჩხოროწყუ

0,3

42°31'46.63"

42° 6'11.88"

35

ND

H

21

474

8

12

GE0253

ჩოხატაური

0,3

41°59'38.25"

42°13'49.53"

30

ND

H

21

474

8

13

GE0253

ქუთაისი

5

42°16'48.21"

42°44'11.73"

100

ND

H

21

474

8

14

GE0253

ლენტეხი

0,8

42°46'28.45"

42°45'40.57"

12

ND

H

21

474

8

15

GE0253

მესტია

0,4

43°1´21.84"

42°45´21.40"

18

ND

H

21

474

8

16

GE0253

ონი

0,3

42°34'38.22"

43°26'27.31"

25

ND

H

21

474

8

17

GE0253

საჩხერე

0,6

42°20'54.86"

43°24'4.22"

20

ND

H

21

474

8

18

GE0253

ტყიბული

0,3

42°22'27.53"

43° 2'20.90"

40

ND

H

21

474

8

19

GE0255

აბასთუმანი

0,1

41°45'11.43"

42°49'28.04"

30

ND

H

21

474

8

20

GE0255

ახალქალაქი

5

41°20'51.01"

43°25'33.52"

60

ND

H

21

474

8

21

GE0255

ახალციხე

4,1

41°37'48.46"

42°57'25.44"

60

ND

H

21

474

8

22

GE0255

ასპინძა

0,2

41°34'43.95"

43°12'35.47"

30

ND

H

21

474

8

23

GE0255

ხულო

0,6

41°38'23.80"

42°20'34.39"

25

ND

H

21

474

8

24

GE0255

ნინოწმინდა

0,1

41°17´53.29"

43°36´28.60"

30

ND

H

21

474

8

25

GE0255

შუახევი

0,3

41°38'56.89"

42°11'24.38"

22

ND

H

21

474

8

26

GE0256

ბაკურიანი

0,1

41°44'8.97"

43°33'12.01"

25

ND

H

21

474

8

 

 

27

GE0256

ბეკამი

0,5

42° 0'8.81"

43°33'40.06"

32

ND

H

21

474

8

28

GE0256

ბორჯომი

1

41°49'27.20"

43°23'0.33"

20

ND

H

21

474

8

29

GE0256

დუშეთი

0,4

42° 0'7.14"

44°39'23.84"

30

ND

H

21

474

8

30

GE0256

გორი

4,4

42°'57.12"

44° 2'50.89"

166

ND

H

21

474

8

31

GE0257

ყაზბეგი

0,6

42°39'24.38"

44°39'9.73"

20

ND

H

27

522

8

32

GE0258

ბოლნისი

1,6

41°28'2.97"

44°32'1.10"

30

ND

H

27

522

8

33

GE0258

დმანისი

3,1

41°22'39.69"

44°12'53.95"

60

D

H

27

522

8

34

GE0258

წალკა

0,5

41°38'5.61"

44°14'19.51"

50

ND

H

27

522

8

35

GE0259

ყვარელი

4,5

41°54'20.06"

45°49'25.65"

25

ND

H

21

474

8

36

GE0259

საგარეჯო

0,2

41°41'3.53"

45°16'54.07"

25

ND

H

21

474

8

37

GE0259

თბილისი

5

41°41'44.49"

44°47'5.92"

120

ND

H

21

474

8

38

GE0259

თიანეთი

0,3

42° 6'7.03"

44°56'54.94"

20

ND

H

21

474

8

39

GE0259

ცივი

0,6

41°52'17.01"

45°24'34.26"

12

ND

H

21

474

8

 

40

 

GE0261

დედოფლის

წყარო

 

4

 

41°28'1.70"

 

46° 8'11.02"

 

90

 

D

 

H

 

22

 

482

 

8

41

GE0261

ლაგოდეხი

0,3

41°48'42.95"

46°10'17.75"

25

ND

H

22

482

8

42

GE0261

სიღნაღი

0,7

41°37'2.46"

45°53'7.51"

25

ND

H

22

482

8

43*

GE0249

სოხუმი

 

 

 

 

 

 

28

530

8

44*

GE0249

გუდაუთა

 

 

 

 

 

 

28

530

8

45*

GE0249

გაგრა

 

 

 

 

 

 

28

530

8

46*

GE0250

გალი

 

 

 

 

 

 

28

530

8

47*

GE0250

ოჩამჩირე

 

 

 

 

 

 

28

530

8

48*

GE0250

ტყვარჩელი

 

 

 

 

 

 

28

530

8

49*

GE0256

ცხინვალი

 

 

 

 

 

 

22

482

8

50*

GE0256

ჯავა

 

 

 

 

 

 

22

482

8

51

GEO259

კოჯორი

3

41040'12"

44041'18"

50

D

H

21

474

8

52

GEO259

მარნეული

1

41029'30"

44047'17"

40

ND

H

21

474

8

53

GEO253

მარტვილი

1

42027'19"

42021'58"

40

ND

H

21

474

8

54

GEO253

ზესტაფონი

1

4203'34"

4303'40"

40

ND

H

21

474

8

 

55

 

GE0259

 

მცხეთა

 

0.08

 

41°50'30.31"N

 

44°44'24.60"E

 

20

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

 

56

 

 

GE0256

 

 

გუდაური

 

 

0.08

 

 

42°29'18.00"N

 

 

44°30'2.00"E

 

 

20

 

 

ND

 

 

H

 

 

27

 

 

522

 

 

8

57

GE0257

პანკისი

0.08

42°8'34.20"N

45°16'23.80"E

25

ND

H

34

578

8

58

GE0258

მანგლისი

0.08

41°41'48.00"N

44°24'58.00"E

20

ND

H

21

474

8

 

59

GE0253

კასპი

0.08

41°55'52.00"N

44°29'29.00"E

15

ND

H

21

474

8

60

GE0253

ხარაგაული

0.08

42°2'30.00"N

43°12'43.00"E

20

ND

H

23

490

8

61

GE0253

პატარა ონი

0.08

42°32'32.51"N

42°59'33.80"E

25

ND

H

29

538

8

62

GE0261

არბოშიკი

0,08

41°33'31.52"N

45°57'30.30"E

25

ND

H

21

474

8

 

63

 

GE0250

 

ურთა

3.5

42°24'47.71"N

41°49'6.27"E

 

75

 

ND

 

H

 

27

 

522

 

8

 

64

 

GE0253

 

ტალახა

2.0

42° 4'2.21"N

42°11'8.41"E

 

35

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

65

 

GE0253

 

სადმელი

0.08

42°32'46.27"N

43° 6'26.24"E

 

25

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

66

 

GE0253

 

კვაცხუთი

0.13

42°32'25.22"N

43° 9'5.63"E

 

25

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

67

 

GE0253

 

მრავალძალი

3.5

42°30'53.32"N

43°20'54.62"E

 

45

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

68

 

GE0252

 

ხელვაჩაური

3.5

41°36'54.00"N

41°40'8.00"E

 

25

 

D

 

H

 

27

 

522

 

8

 

69

 

GE0256

 

ზვარე

3

41°58'43.00"N

43°26'8.00"E

 

15

 

D

 

H

 

31

 

554

 

8

შენიშვნა 1: *„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ეფექტურად გასხივებული

სიმძლავრე, გეოგრაფიული კოორდინატები და ანტენის პარამეტრები, აგრეთვე ქსელის ფორმირების სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად ლიცენზიის მფლობელს დამატებითი ვადა განისაზღვრება კომისიის მიერ, შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე;

შენიშვნა 2: ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურების განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 100მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება ±5მ);

შენიშვნა 3: მიმართული გადამცემი ანტენების გასხივების დიაგრამა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მნიშვნელობებს:

ბათუმი: 210 °/2 dB, 220°/2.5 dB, 230°/3 dB, 240°/3 dB, 250°/3 dB, 260°/2.5 dB, 270°/2 dB, 280°/2.7 dB, 290°/3.3 dB, 300°/4.3 dB, 310°/2.9 dB, 320°/1.5 dB.

დმანისი: 140°/1.2 dB, 150°/2.6 dB, 160°/3.2 dB, 170°/4.4 dB, 180°/4.3 dB, 190°/2.9 dB, 200°/1.9 dB, 210°/0.7dB.

დედოფლისწყარო: 20°/0.5 dB, 30°/1.3 dB, 40°/1.3 dB, 50°/2 dB, 60°/3.5 dB, 70°/5.3 dB, 80°/4.7 dB, 90°/2 dB.

კოჯორი:  0°/10dB, 10°/7.8dB, 20°/2.7dB, 30°/1dB, 40°/0dB, 50°/1dB, 60°/2dB, 70°/3dB, 80°/8dB, 90°/10dB, 100°/15dB, 110°/20dB,  120°/22dB, 130°/25dB, 140°/23dB, 150°/22dB, 160°/20dB, 170°/23dB, 180°/26dB, 190°/28dB, 200°/26dB, 210°/25dB, 220°/22dB, 230°/25dB, 240°/26dB, 250°/28dB, 260°/26dB, 270°/23dB, 280°/20dB, 290°/22dB, 300°/23dB, 310°/25dB, 320°/22dB, 330°/20dB, 340°/12dB, 350°/10.3dB“.

2.    რადიოსიხშირული  სპექტრით  სარგებლობის  №MUXE  ლიცენზიას,  კომისიის  2014  წლის  წლის  10 ივლისის №363/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ლიცენზით   მოქმედების ვადა: 2015 წლის 17 ივნისიდან -  2025 წლის 17 ივნისამდე; ბ) გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

„გ)   ძირითადი   გადამცემი   სადგურების   განთავსების   გეოგრაფიული   კოორდინატები,       შესაბამისი სიხშირული რესურსი და  ტექნიკური პარამეტრები:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ციფრული სამაუწყებლო ზონა

 

ეფექტურად გასხივებული სიმძლავრე

ERP [kW]

 

 

 

ანტენის პარამეტრები

 

ანალოგური მაუწყებლობის

 

გეოგრაფიული

გათიშვის მომენტიდან

 

კოორდინატები

ხელმისაწვდომი რადიოსიხშირული

 

 

რესურსი

ძირითადი

 

ჩრდილოეთ განედი (N)

 

აღმოსავლეთ გრძედი

(E)

 

დაკიდების

გასხივების

მიმართულება (მიმართული/არამიმართული) (D/ND)

პოლარიზაცია

H/V

 

სატელევიზიო არხი

 

ცენტრალური სიხშირე

 

ზოლის სიგანე

(MHz)

გადამცემის

განთავსების

პუნქტი

 

 

1

GE0250

ჯვარი

0,3

42°43'30.75"

42° 3'24.10"

25

ND

H

33

570

8

2

GE0250

წალენჯიხა

0,8

42°36'59.89"

42° 3'45.01"

20

ND

H

33

570

8

3

GE0250

ზუგდიდი

2,3

42°30'7.89"

41°53'8.84"

60

ND

H

33

570

8

4

GE0252

ბათუმი

5

41°41'37.58"

41°42'54.98"

46

D

H

33

570

8

5

GE0252

ოზურგეთი

0,3

41°54'48.87"

41°59'34.00"

25

ND

H

33

570

8

6

GE0252

ფოთი

2,6

42°11'15.73"

41°42'3.62"

120

ND

H

33

570

8

7

GE0252

ქედა

0,5

41°37'5.98"

41°55'59.05"

25

ND

H

33

570

8

8

GE0253

ამბროლაური

0,3

42°30'49.70"

43° 9'52.28"

20

ND

H

32

562

8

9

GE0253

ცაგერი

0,5

42°38'57.71"

42°45'25.56"

30

ND

H

32

562

8

10

GE0253

ჭიათურა

0,6

42°17'15.57"

43°15'40.46"

70

ND

H

32

562

8

11

GE0253

ჩხოროწყუ

0,3

42°31'46.63"

42° 6'11.88"

35

ND

H

32

562

8

12

GE0253

ჩოხატაური

0,3

41°59'38.25"

42°13'49.53"

30

ND

H

32

562

8

13

GE0253

ქუთაისი

5

42°16'48.21"

42°44'11.73"

100

ND

H

32

562

8

14

GE0253

ლენტეხი

0,8

42°46'28.45"

42°45'40.57"

12

ND

H

32

562

8

15

GE0253

მესტია

0,4

43°1´21.84"

42°45´21.40"

18

ND

H

32

562

8

16

GE0253

ონი

0,3

42°34'38.22"

43°26'27.31"

25

ND

H

32

562

8

17

GE0253

საჩხერე

0,6

42°20'54.86"

43°24'4.22"

20

ND

H

32

562

8

18

GE0253

ტყიბული

0,3

42°22'27.53"

43° 2'20.90"

40

ND

H

32

562

8

19

GE0255

აბასთუმანი

0,1

41°45'11.43"

42°49'28.04"

30

ND

H

32

562

8

20

GE0255

ახალქალაქი

5

41°20'51.01"

43°25'33.52"

60

ND

H

32

562

8

21

GE0255

ახალციხე

4,1

41°37'48.46"

42°57'25.44"

60

ND

H

32

562

8

22

GE0255

ასპინძა

0,2

41°34'43.95"

43°12'35.47"

30

ND

H

32

562

8

23

GE0255

ხულო

0,6

41°38'23.80"

42°20'34.39"

25

ND

H

32

562

8

24

GE0255

ნინოწმინდა

0,1

41°17´53.29"

43°36´28.60"

30

ND

H

32

562

8

25

GE0255

შუახევი

0,3

41°38'56.89"

42°11'24.38"

22

ND

H

32

562

8

26

GE0256

ბაკურიანი

0,1

41°44'8.97"

43°33'12.01"

25

ND

H

26

514

8

27

GE0256

ბეკამი

0,5

42° 0'8.81"

43°33'40.06"

32

ND

H

26

514

8

28

GE0256

ბორჯომი

1

41°49'27.20"

43°23'0.33"

20

ND

H

26

514

8

29

GE0256

დუშეთი

0,4

42° 0'7.14"

44°39'23.84"

30

ND

H

26

514

8

30

GE0256

გორი

4,4

42° 1'57.12"

44° 2'50.89"

166

ND

H

26

514

8

31

GE0257

ყაზბეგი

0,6

42°39'24.38"

44°39'9.73"

20

ND

H

36

594

8

32

GE0258

ბოლნისი

1,6

41°28'2.97"

44°32'1.10"

30

ND

H

33

570

8

 

 

33

GE0258

დმანისი

3,1

41°22'39.69"

44°12'53.95"

60

D

H

33

570

8

34

GE0258

წალკა

0,5

41°38'5.61"

44°14'19.51"

50

ND

H

33

570

8

35

GE0259

ყვარელი

4,5

41°54'20.06"

45°49'25.65"

25

ND

H

26

514

8

36

GE0259

საგარეჯო

0,2

41°41'3.53"

45°16'54.07"

25

ND

H

26

514

8

37

GE0259

თბილისი

5

41°41'44.49"

44°47'5.92"

120

ND

H

26

514

8

38

GE0259

თიანეთი

0,3

42° 6'7.03"

44°56'54.94"

20

ND

H

26

514

8

39

GE0259

ცივი

0,6

41°52'17.01"

45°24'34.26"

12

ND

H

26

514

8

 

40

 

GE0261

დედოფლის

წყარო

 

4

 

41°28'1.70"

 

46° 8'11.02"

 

90

 

D

 

H

 

43

 

650

 

8

41

GE0261

ლაგოდეხი

0,3

41°48'42.95"

46°10'17.75"

25

ND

H

43

650

8

42

GE0261

სიღნაღი

0,7

41°37'2.46"

45°53'7.51"

25

ND

H

43

650

8

43*

GE0249

სოხუმი

 

 

 

 

 

 

43

650

8

44*

GE0249

გუდაუთა

 

 

 

 

 

 

43

650

8

45*

GE0249

გაგრა

 

 

 

 

 

 

43

650

8

46*

GE0250

გალი

 

 

 

 

 

 

40

626

8

47*

GE0250

ოჩამჩირე

 

 

 

 

 

 

40

626

8

48*

GE0250

ტყვარჩელი

 

 

 

 

 

 

40

626

8

49*

GE0256

ცხინვალი

 

 

 

 

 

 

25

506

8

50*

GE0256

ჯავა

 

 

 

 

 

 

25

506

8

51

GEO259

კოჯორი

3

41040'12"

44041'18"

50

D

H

26

514

8

52

GEO259

მარნეული

1

41029'30"

44047'17"

40

ND

H

26

514

8

53

GEO253

მარტვილი

1

42027'19"

42021'58"

40

ND

H

32

562

8

54

GEO253

ზესტაფონი

1

4203'34"

4303'40"

40

ND

H

32

562

8

55

GE0259

მცხეთა

0.08

41°50'30.31"N

44°44'24.60"E

20

ND

H

26

514

8

56

GE0256

გუდაური

0.08

42°29'18.00"N

44°30'2.00"E

20

ND

H

36

594

8

57

GE0257

პანკისი

0.08

42°8'34.20"N

45°16'23.80"E

25

ND

H

36

594

8

58

GE0258

მანგლისი

0,08

41°41'48.00"N

44°24'58.00"E

20

ND

H

26

514

8

59

GE0253

კასპი

0.08

41°55'52.00"N

44°29'29.00"E

15

ND

H

26

514

8

60

GE0253

ხარაგაული

0,08

42°2'30.00"N

43°12'43.00"E

20

ND

H

48

690

8

61

GE0253

პატარა ონი

0,08

42°32'32.51"N

42°59'33.80"E

25

ND

H

36

594

8

62

GE0261

არბოშიკი

0,08

41°33'31.52"N

45°57'30.30"E

25

ND

H

26

514

8

 

63

GE0250

ურთა

3.5

42°24'47.71"N

41°49'6.27"E

75

ND

H

33

570

8

 

64

GE0253

ტალახა

2.0

42° 4'2.21"N

42°11'8.41"E

35

ND

H

32

562

8

 

65

GE0253

სადმელი

0.08

42°32'46.27"N

43° 6'26.24"E

25

ND

H

32

562

8

 

66

GE0253

კვაცხუთი

0.13

42°32'25.22"N

43° 9'5.63"E

25

ND

H

32

562

8

 

 

67

GE0253

მრავალძალი

3.5

42°30'53.32"N

43°20'54.62"E

45

ND

H

32

562

8

 

68

GE0252

ხელვაჩაური

3.5

41°36'54.00"N

41°40'8.00"E

25

D

H

33

570

8

 

69

GE0256

ზვარე

3

41°58'43.00"N

43°26'8.00"E

15

D

H

33

570

8

შენიშვნა 1: *„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ეფექტურად გასხივებული

სიმძლავრე, გეოგრაფიული კოორდინატები და ანტენის პარამეტრები, აგრეთვე ქსელის ფორმირების სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად კონკურსში გამარჯვებულისთვის დამატებითი ვადა განისაზღვრება კომისიის მიერ, შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე;

შენიშვნა 2: ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურების განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 100მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება ±5მ).

შენიშვნა 3: მიმართული გადამცემი ანტენების გასხივების დიაგრამა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მნიშვნელობებს:

ბათუმი: 210 °/2 dB, 220°/2.5 dB, 230°/3 dB, 240°/3 dB, 250°/3 dB, 260°/2.5 dB, 270°/2 dB, 280°/2.7 dB, 290°/3.3 dB, 300°/4.3 dB, 310°/2.9 dB, 320°/1.5 dB.

დმანისი: 140°/1.2 dB, 150°/2.6 dB, 160°/3.2 dB, 170°/4.4 dB, 180°/4.3 dB, 190°/2.9 dB, 200°/1.9 dB, 210°/0.7dB.

დედოფლისწყარო: 20°/0.5 dB, 30°/1.3 dB, 40°/1.3 dB, 50°/2 dB, 60°/3.5 dB, 70°/5.3 dB, 80°/4.7 dB, 90°/2 dB.

კოჯორი: 0°/7dB, 10°/3dB, 20°/2dB, 30°/1dB, 40°/0dB, 50°/1dB, 60°/2dB, 70°/3dB, 80°/8dB, 90°/10dB, 100°/15dB, 110°/20dB, 120°/22dB, 130°/25dB, 140°/23dB, 150°/22dB, 160°/20dB, 170°/23dB, 180°/26dB, 190°/28dB, 200°/26dB, 210°/25dB, 220°/22dB, 230°/25dB, 240°/26dB, 250°/28dB, 260°/26dB,270°/23dB, 280°/20dB, 290°/22dB, 300°/23dB, 310°/25dB, 320°/22dB, 330°/20dB, 340°/10dB, 350°/8dB“.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2021 წლის 27 მაისის კომისიის №გ-21-23/298 გადაწყვეტილებით დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „შპს „სტერეო+“-სთვის ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის შესახებ“ კომისიის 2014 წლის 10 ივლისის №363/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანისა და შპს „სტერეო+“-ის კუთვნილი რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №MUX B და №MUX E ლიცენზიების მოდიფიცირების თაობაზე; ზეპირი მოსმენის თარიღად განისაზღვრა 2021 წლის პირველი ივლისის 15:00 საათი, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების ვადად ზეპირი მოსმენის ჩატარებიდან 10 სამუშაო დღე.

კომისია აღნიშნავს, რომ 2021 წლის პირველ ივლისს ზეპირი მოსმენის სხდომას ესწრებოდა შპს „სტერეო+“-ის   წარმომადგენელი ნატალია გელაძე. კომისიის ზეპირი მოსმენის სხდომაზე საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების თარიღად დასახელდა ზეპირი მოსმენის ჩატარებიდან 5სამუშაო დღე - 2021 წლის 8 ივლისი.

კომისიის 2021 წლის 8 ივლისის სხდომაზე აღინიშნა რომ ლიცენზიების ტექნიკური პარამეტრებში მითითებული ციფრული სამაუწყებლო ზონები შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს „ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 5 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ასახულ ცვლილებებთან. სხდომას ესწრებოდა შპს „სტერეო+“-ის წარმომადგენელი ნატალია გელაძე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 53–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 59-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VII და მე-IX თავების, „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მოდიფიცირდეს შპს „სტერეო+“-ის  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის № MUX-B ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2014 წლის 10 ივლისის №363/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ძირითადი გადამცემი სადგურების განთავსების გეოგრაფიული კოორდინატები,    შესაბამისი სიხშირული რესურსი და  ტექნიკური პარამეტრები:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონა

 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი გადამცემის განთავსების პუნქტი

ეფექტურად გასხივებული

სიმძლავრე

ERP [kW]

 

 

გეოგრაფიული კოორდინატები

 

 

ანტენის პარამეტრები

ანალოგური მაუწყებლობის გათიშვის მომენტიდან ხელმისაწვდომი რადიოსიხშირული რესურსი

 

ჩრდილოეთ განედი (N)

 

აღმოსავლეთ გრძედი

(E)

დაკიდების

სიმაღლე ±5 (M)

 

გასხივების მიმართულება (მიმართული/არამიმართული)

პოლარიზაცია

H/V

 

სატელევიზიო არხი

 

ცენტრალური სიხშირე

 

 

ზოლის სიგანე

(MHz)

1

ზონა 11

ჯვარი

0,3

42°43'30.75"

42° 3'24.10"

25

ND

H

30

546

8

2

ზონა 11

წალენჯიხა

0,8

42°36'59.89"

42° 3'45.01"

20

ND

H

30

546

8

3

ზონა 11

ზუგდიდი

2,3

42°30'7.89"

41°53'8.84"

60

ND

H

30

546

8

4

ზონა 14

ბათუმი

5

41°41'37.58"

41°42'54.98"

46

D

H

27

522

8

5

ზონა 13

ოზურგეთი

0,3

41°54'48.87"

41°59'34.00"

25

ND

H

27

522

8

6

ზონა 11

ფოთი

2,6

42°11'15.73"

41°42'3.62"

120

ND

H

27

522

8

7

ზონა 14

ქედა

0,5

41°37'5.98"

41°55'59.05"

25

ND

H

27

522

8

8

ზონა 9

ამბროლაური

0,3

42°30'49.70"

43° 9'52.28"

20

ND

H

21

474

8

9

ზონა 10

ცაგერი

0,5

42°38'57.71"

42°45'25.56"

30

ND

H

21

474

8

10

ზონა 8

ჭიათურა

0,6

42°17'15.57"

43°15'40.46"

70

ND

H

21

474

8

11

ზონა 11

ჩხოროწყუ

0,3

42°31'46.63"

42° 6'11.88"

35

ND

H

21

474

8

12

ზონა 13

ჩოხატაური

0,3

41°59'38.25"

42°13'49.53"

30

ND

H

21

474

8

13

ზონა 8

ქუთაისი

5

42°16'48.21"

42°44'11.73"

100

ND

H

21

474

8

14

ზონა 10

ლენტეხი

0,8

42°46'28.45"

42°45'40.57"

12

ND

H

21

474

8

15

ზონა 12

მესტია

0,4

43°1´21.84"

42°45´21.40"

18

ND

H

21

474

8

16

ზონა 9

ონი

0,3

42°34'38.22"

43°26'27.31"

25

ND

H

21

474

8

17

ზონა 8

საჩხერე

0,6

42°20'54.86"

43°24'4.22"

20

ND

H

21

474

8

18

ზონა 8

ტყიბული

0,3

42°22'27.53"

43° 2'20.90"

40

ND

H

21

474

8

19

ზონა 7

აბასთუმანი

0,1

41°45'11.43"

42°49'28.04"

30

ND

H

21

474

8

20

ზონა 7

ახალქალაქი

5

41°20'51.01"

43°25'33.52"

60

ND

H

21

474

8

21

ზონა 7

ახალციხე

4,1

41°37'48.46"

42°57'25.44"

60

ND

H

21

474

8

22

ზონა 7

ასპინძა

0,2

41°34'43.95"

43°12'35.47"

30

ND

H

21

474

8

23

ზონა 14

ხულო

0,6

41°38'23.80"

42°20'34.39"

25

ND

H

21

474

8

 

 

24

ზონა 7

ნინოწმინდა

0,1

41°17´53.29"

43°36´28.60"

30

ND

H

21

474

8

25

ზონა 14

შუახევი

0,3

41°38'56.89"

42°11'24.38"

22

ND

H

21

474

8

26

ზონა 7

ბაკურიანი

0,1

41°44'8.97"

43°33'12.01"

25

ND

H

21

474

8

27

ზონა 5

ბეკამი

0,5

42° 0'8.81"

43°33'40.06"

32

ND

H

21

474

8

28

ზონა 7

ბორჯომი

1

41°49'27.20"

43°23'0.33"

20

ND

H

21

474

8

29

ზონა 3

დუშეთი

0,4

42° 0'7.14"

44°39'23.84"

30

ND

H

21

474

8

30

ზონა 5

გორი

4,4

42°'57.12"

44° 2'50.89"

166

ND

H

21

474

8

31

ზონა 4

ყაზბეგი

0,6

42°39'24.38"

44°39'9.73"

20

ND

H

27

522

8

32

ზონა 6

ბოლნისი

1,6

41°28'2.97"

44°32'1.10"

30

ND

H

27

522

8

33

ზონა 6

დმანისი

3,1

41°22'39.69"

44°12'53.95"

60

D

H

27

522

8

34

ზონა 6

წალკა

0,5

41°38'5.61"

44°14'19.51"

50

ND

H

27

522

8

35

ზონა 2

ყვარელი

4,5

41°54'20.06"

45°49'25.65"

25

ND

H

21

474

8

36

ზონა 1

საგარეჯო

0,2

41°41'3.53"

45°16'54.07"

25

ND

H

21

474

8

37

ზონა 1

თბილისი

5

41°41'44.49"

44°47'5.92"

120

ND

H

21

474

8

38

ზონა 3

თიანეთი

0,3

42° 6'7.03"

44°56'54.94"

20

ND

H

21

474

8

39

ზონა 2

ცივი

0,6

41°52'17.01"

45°24'34.26"

12

ND

H

21

474

8

 

40

 

ზონა 2

დედოფლის

წყარო

 

4

 

41°28'1.70"

 

46° 8'11.02"

 

90

 

D

 

H

 

22

 

482

 

8

41

ზონა 2

ლაგოდეხი

0,3

41°48'42.95"

46°10'17.75"

25

ND

H

22

482

8

42

ზონა 2

სიღნაღი

0,7

41°37'2.46"

45°53'7.51"

25

ND

H

22

482

8

43*

ზონა 15

სოხუმი

 

 

 

 

 

 

28

530

8

44*

ზონა 15

გუდაუთა

 

 

 

 

 

 

28

530

8

45*

ზონა 15

გაგრა

 

 

 

 

 

 

28

530

8

46*

ზონა 15

გალი

 

 

 

 

 

 

28

530

8

47*

ზონა 15

ოჩამჩირე

 

 

 

 

 

 

28

530

8

48*

ზონა 15

ტყვარჩელი

 

 

 

 

 

 

28

530

8

49*

ზონა 5

ცხინვალი

 

 

 

 

 

 

22

482

8

50*

ზონა 5

ჯავა

 

 

 

 

 

 

22

482

8

51

ზონა 1

კოჯორი

3

41040'12"

44041'18"

50

D

H

21

474

8

52

ზონა 6

მარნეული

1

41029'30"

44047'17"

40

ND

H

21

474

8

53

ზონა 8

მარტვილი

1

42027'19"

42021'58"

40

ND

H

21

474

8

54

ზონა 8

ზესტაფონი

1

4203'34"

4303'40"

40

ND

H

21

474

8

 

55

 

ზონა 1

 

მცხეთა

 

0.08

 

41°50'30.31"N

 

44°44'24.60"E

 

20

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

 

 

 

56

 

 

ზონა 4

 

 

გუდაური

 

 

0.08

 

 

42°29'18.00"N

 

 

44°30'2.00"E

 

 

20

 

 

ND

 

 

H

 

 

27

 

 

522

 

 

8

57

ზონა 2

პანკისი

0.08

42°8'34.20"N

45°16'23.80"E

25

ND

H

34

578

8

58

ზონა 6

მანგლისი

0.08

41°41'48.00"N

44°24'58.00"E

20

ND

H

21

474

8

59

ზონა 5

კასპი

0.08

41°55'52.00"N

44°29'29.00"E

15

ND

H

21

474

8

60

ზონა 8

ხარაგაული

0.08

42°2'30.00"N

43°12'43.00"E

20

ND

H

23

490

8

61

ზონა 9

პატარა ონი

0.08

42°32'32.51"N

42°59'33.80"E

25

ND

H

29

538

8

62

ზონა 2

არბოშიკი

0,08

41°33'31.52"N

45°57'30.30"E

25

ND

H

21

474

8

 

63

 

ზონა 11

 

ურთა

3.5

42°24'47.71"N

41°49'6.27"E

 

75

 

ND

 

H

 

27

 

522

 

8

 

64

 

ზონა 13

 

ტალახა

2.0

42° 4'2.21"N

42°11'8.41"E

 

35

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

65

 

ზონა 9

 

სადმელი

0.08

42°32'46.27"N

43° 6'26.24"E

 

25

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

66

 

ზონა 9

 

კვაცხუთი

0.13

42°32'25.22"N

43° 9'5.63"E

 

25

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

67

 

ზონა 9

 

მრავალძალი

3.5

42°30'53.32"N

43°20'54.62"E

 

45

 

ND

 

H

 

21

 

474

 

8

 

68

 

ზონა 14

 

ხელვაჩაური

3.5

41°36'54.00"N

41°40'8.00"E

 

25

 

D

 

H

 

27

 

522

 

8

 

69

 

ზონა 5

 

ზვარე

3

41°58'43.00"N

43°26'8.00"E

 

15

 

D

 

H

 

31

 

554

 

8

შენიშვნა 1: *„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ეფექტურად გასხივებული

სიმძლავრე, გეოგრაფიული კოორდინატები და ანტენის პარამეტრები, აგრეთვე ქსელის ფორმირების სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად ლიცენზიის მფლობელს დამატებითი ვადა განისაზღვრება კომისიის მიერ, შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე; შენიშვნა 2: ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურების განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 100მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება ±5მ);

შენიშვნა 3: მიმართული გადამცემი ანტენების გასხივების დიაგრამა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მნიშვნელობებს:

ბათუმი: 210 °/2 dB, 220°/2.5 dB, 230°/3 dB, 240°/3 dB, 250°/3 dB, 260°/2.5 dB, 270°/2 dB, 280°/2.7 dB, 290°/3.3 dB, 300°/4.3 dB, 310°/2.9 dB, 320°/1.5 dB.

დმანისი: 140°/1.2 dB, 150°/2.6 dB, 160°/3.2 dB, 170°/4.4 dB, 180°/4.3 dB, 190°/2.9 dB, 200°/1.9 dB, 210°/0.7dB.

დედოფლისწყარო: 20°/0.5 dB, 30°/1.3 dB, 40°/1.3 dB, 50°/2 dB, 60°/3.5 dB, 70°/5.3 dB, 80°/4.7 dB, 90°/2 dB.

კოჯორი:  0°/10dB, 10°/7.8dB, 20°/2.7dB, 30°/1dB, 40°/0dB, 50°/1dB, 60°/2dB, 70°/3dB, 80°/8dB, 90°/10dB, 100°/15dB, 110°/20dB,  120°/22dB, 130°/25dB, 140°/23dB, 150°/22dB, 160°/20dB, 170°/23dB, 180°/26dB, 190°/28dB, 200°/26dB, 210°/25dB, 220°/22dB, 230°/25dB, 240°/26dB, 250°/28dB, 260°/26dB, 270°/23dB, 280°/20dB, 290°/22dB, 300°/23dB, 310°/25dB, 320°/22dB, 330°/20dB, 340°/12dB, 350°/10.3dB“.

2. მოდიფიცირდეს შპს „სტერეო+“-ის   რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის № MUX-E ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2014 წლის 10 ივლისის №363/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის გ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ძირითადი გადამცემი სადგურების განთავსების გეოგრაფიული კოორდინატები,    შესაბამისი სიხშირული რესურსი და  ტექნიკური პარამეტრები:

 

 

 

 

 

 

ჩრდილოეთ განედი (N)

 

აღმოსავლეთ გრძედი

(E)

 

დაკიდების

გასხივების

მიმართულება (მიმართული/არამიმართული) (D/ND)

პოლარიზაცია

H/V

 

სატელევიზიო არხი

 

ცენტრალური სიხშირე

 

ზოლის სიგანე

(MHz)

1

ზონა 11

ჯვარი

0,3

42°43'30.75"

42° 3'24.10"

25

ND

H

33

570

8

2

ზონა 11

წალენჯიხა

0,8

42°36'59.89"

42° 3'45.01"

20

ND

H

33

570

8

3

ზონა 11

ზუგდიდი

2,3

42°30'7.89"

41°53'8.84"

60

ND

H

33

570

8

4

ზონა 14

ბათუმი

5

41°41'37.58"

41°42'54.98"

46

D

H

33

570

8

5

ზონა 13

ოზურგეთი

0,3

41°54'48.87"

41°59'34.00"

25

ND

H

33

570

8

6

ზონა 11

ფოთი

2,6

42°11'15.73"

41°42'3.62"

120

ND

H

33

570

8

7

ზონა 14

ქედა

0,5

41°37'5.98"

41°55'59.05"

25

ND

H

33

570

8

8

ზონა 9

ამბროლაური

0,3

42°30'49.70"

43° 9'52.28"

20

ND

H

32

562

8

9

ზონა 10

ცაგერი

0,5

42°38'57.71"

42°45'25.56"

30

ND

H

32

562

8

10

ზონა 8

ჭიათურა

0,6

42°17'15.57"

43°15'40.46"

70

ND

H

32

562

8

11

ზონა 11

ჩხოროწყუ

0,3

42°31'46.63"

42° 6'11.88"

35

ND

H

32

562

8

12

ზონა 13

ჩოხატაური

0,3

41°59'38.25"

42°13'49.53"

30

ND

H

32

562

8

13

ზონა 8

ქუთაისი

5

42°16'48.21"

42°44'11.73"

100

ND

H

32

562

8

14

ზონა 10

ლენტეხი

0,8

42°46'28.45"

42°45'40.57"

12

ND

H

32

562

8

15

ზონა 12

მესტია

0,4

43°1´21.84"

42°45´21.40"

18

ND

H

32

562

8

16

ზონა 9

ონი

0,3

42°34'38.22"

43°26'27.31"

25

ND

H

32

562

8

17

ზონა 8

საჩხერე

0,6

42°20'54.86"

43°24'4.22"

20

ND

H

32

562

8

18

ზონა 8

ტყიბული

0,3

42°22'27.53"

43° 2'20.90"

40

ND

H

32

562

8

19

ზონა 7

აბასთუმანი

0,1

41°45'11.43"

42°49'28.04"

30

ND

H

32

562

8

20

ზონა 7

ახალქალაქი

5

41°20'51.01"

43°25'33.52"

60

ND

H

32

562

8

21

ზონა 7

ახალციხე

4,1

41°37'48.46"

42°57'25.44"

60

ND

H

32

562

8

22

ზონა 7

ასპინძა

0,2

41°34'43.95"

43°12'35.47"

30

ND

H

32

562

8

23

ზონა 14

ხულო

0,6

41°38'23.80"

42°20'34.39"

25

ND

H

32

562

8

24

ზონა 7

ნინოწმინდა

0,1

41°17´53.29"

43°36´28.60"

30

ND

H

32

562

8

25

ზონა 14

შუახევი

0,3

41°38'56.89"

42°11'24.38"

22

ND

H

32

562

8

26

ზონა 7

ბაკურიანი

0,1

41°44'8.97"

43°33'12.01"

25

ND

H

26

514

8

 

 

27

ზონა 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ზონა 7

ბორჯომი

1

41°49'27.20"

43°23'0.33"

20

ND

H

26

514

8

29

ზონა 3

დუშეთი

0,4

42° 0'7.14"

44°39'23.84"

30

ND

H

26

514

8

30

ზონა 5

გორი

4,4

42° 1'57.12"

44° 2'50.89"

166

ND

H

26

514

8

31

ზონა 4

ყაზბეგი

0,6

42°39'24.38"

44°39'9.73"

20

ND

H

36

594

8

32

ზონა 6

ბოლნისი

1,6

41°28'2.97"

44°32'1.10"

30

ND

H

33

570

8

33

ზონა 6

დმანისი

3,1

41°22'39.69"

44°12'53.95"

60

D

H

33

570

8

34

ზონა 6

წალკა

0,5

41°38'5.61"

44°14'19.51"

50

ND

H

33

570

8

35

ზონა 2

ყვარელი

4,5

41°54'20.06"

45°49'25.65"

25

ND

H

26

514

8

36

ზონა 1

საგარეჯო

0,2

41°41'3.53"

45°16'54.07"

25

ND

H

26

514

8

37

ზონა 1

თბილისი

5

41°41'44.49"

44°47'5.92"

120

ND

H

26

514

8

38

ზონა 3

თიანეთი

0,3

42° 6'7.03"

44°56'54.94"

20

ND

H

26

514

8

39

ზონა 2

ცივი

0,6

41°52'17.01"

45°24'34.26"

12

ND

H

26

514

8

 

40

 

ზონა 2

დედოფლის

წყარო

 

4

 

41°28'1.70"

 

46° 8'11.02"

 

90

 

D

 

H

 

43

 

650

 

8

41

ზონა 2

ლაგოდეხი

0,3

41°48'42.95"

46°10'17.75"

25

ND

H

43

650

8

42

ზონა 2

სიღნაღი

0,7

41°37'2.46"

45°53'7.51"

25

ND

H

43

650

8

43*

ზონა 15

სოხუმი

 

 

 

 

 

 

43

650

8

44*

ზონა 15

გუდაუთა

 

 

 

 

 

 

43

650

8

45*

ზონა 15

გაგრა

 

 

 

 

 

 

43

650

8

46*

ზონა 15

გალი

 

 

 

 

 

 

40

626

8

47*

ზონა 15

ოჩამჩირე

 

 

 

 

 

 

40

626

8

48*

ზონა 15

ტყვარჩელი

 

 

 

 

 

 

40

626

8

49*

ზონა 5

ცხინვალი

 

 

 

 

 

 

25

506

8

50*

ზონა 5

ჯავა

 

 

 

 

 

 

25

506

8

51

ზონა 1

კოჯორი

3

41040'12"

44041'18"

50

D

H

26

514

8

52

ზონა 6

მარნეული

1

41029'30"

44047'17"

40

ND

H

26

514

8

53

ზონა 8

მარტვილი

1

42027'19"

42021'58"

40

ND

H

32

562

8

54

ზონა 8

ზესტაფონი

1

4203'34"

4303'40"

40

ND

H

32

562

8

55

ზონა 1

მცხეთა

0.08

41°50'30.31"N

44°44'24.60"E

20

ND

H

26

514

8

56

ზონა 4

გუდაური

0.08

42°29'18.00"N

44°30'2.00"E

20

ND

H

36

594

8

57

ზონა 2

პანკისი

0.08

42°8'34.20"N

45°16'23.80"E

25

ND

H

36

594

8

58

ზონა 6

მანგლისი

0,08

41°41'48.00"N

44°24'58.00"E

20

ND

H

26

514

8

59

ზონა 5

კასპი

0.08

41°55'52.00"N

44°29'29.00"E

15

ND

H

26

514

8

60

ზონა 8

ხარაგაული

0,08

42°2'30.00"N

43°12'43.00"E

20

ND

H

48

690

8

 

 

ბეკამი                0,5            42° 0'8.81"          43°33'40.06"          32                ND               H              26                514                     8

 

61

ზონა 9

პატარა ონი

0,08

42°32'32.51"N

42°59'33.80"E

25

ND

H

36

594

8

62

ზონა 2

არბოშიკი

0,08

41°33'31.52"N

45°57'30.30"E

25

ND

H

26

514

8

 

63

ზონა 11

ურთა

3.5

42°24'47.71"N

41°49'6.27"E

75

ND

H

33

570

8

 

64

ზონა 13

ტალახა

2.0

42° 4'2.21"N

42°11'8.41"E

35

ND

H

32

562

8

 

65

ზონა 9

სადმელი

0.08

42°32'46.27"N

43° 6'26.24"E

25

ND

H

32

562

8

 

66

ზონა 9

კვაცხუთი

0.13

42°32'25.22"N

43° 9'5.63"E

25

ND

H

32

562

8

 

67

ზონა 9

მრავალძალი

3.5

42°30'53.32"N

43°20'54.62"E

45

ND

H

32

562

8

 

68

ზონა 14

ხელვაჩაური

3.5

41°36'54.00"N

41°40'8.00"E

25

D

H

33

570

8

 

69

ზონა 5

ზვარე

3

41°58'43.00"N

43°26'8.00"E

15

D

H

33

570

8

შენიშვნა 1: *„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ეფექტურად გასხივებული

სიმძლავრე, გეოგრაფიული კოორდინატები და ანტენის პარამეტრები, აგრეთვე ქსელის ფორმირების სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად კონკურსში გამარჯვებულისთვის დამატებითი ვადა განისაზღვრება კომისიის მიერ, შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე; 

შენიშვნა 2: ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურების განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 100მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება ±5მ).

შენიშვნა 3: მიმართული გადამცემი ანტენების გასხივების დიაგრამა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მნიშვნელობებს:

ბათუმი: 210 °/2 dB, 220°/2.5 dB, 230°/3 dB, 240°/3 dB, 250°/3 dB, 260°/2.5 dB, 270°/2 dB, 280°/2.7 dB, 290°/3.3 dB, 300°/4.3 dB, 310°/2.9 dB, 320°/1.5 dB.

დმანისი: 140°/1.2 dB, 150°/2.6 dB, 160°/3.2 dB, 170°/4.4 dB, 180°/4.3 dB, 190°/2.9 dB, 200°/1.9 dB, 210°/0.7dB.

დედოფლისწყარო: 20°/0.5 dB, 30°/1.3 dB, 40°/1.3 dB, 50°/2 dB, 60°/3.5 dB, 70°/5.3 dB, 80°/4.7 dB, 90°/2 dB.

კოჯორი: 0°/7dB, 10°/3dB, 20°/2dB, 30°/1dB, 40°/0dB, 50°/1dB, 60°/2dB, 70°/3dB, 80°/8dB, 90°/10dB, 100°/15dB, 110°/20dB, 120°/22dB, 130°/25dB, 140°/23dB, 150°/22dB, 160°/20dB, 170°/23dB, 180°/26dB, 190°/28dB, 200°/26dB, 210°/25dB, 220°/22dB, 230°/25dB, 240°/26dB, 250°/28dB, 260°/26dB, 270°/23dB, 280°/20dB, 290°/22dB, 300°/23dB, 310°/25dB, 320°/22dB, 330°/20dB, 340°/10dB, 350°/8dB“.

3. დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივი  დეპარტამენტის  ავტორიზაციისა  და ლიცენზირების ჯგუფს (ნ. ლორთქიფანიძე):

ა) სათანადო მონაცემების კომისიის სალიცენზიო რეესტრში შეტანა; ბ) სალიცენზიო მოწმობების გაცემის უზრუნველყოფა;

გ) ლიცენზიების მოდიფიცირების თაობაზე ინფორმაციის სსიპ  „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გაგზავნის უზრუნველყოფა;

4. დაევალოს კომისიის ადმინისტრაციას (ო. ვოტ):

ა) აღნიშნული გადაწყვეტილების შპს „სტერეო+“-სთვის  გაგზავნა;

ბ) აღნიშნული გადაწყვეტილების კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.comcom.ge) გამოქვეყნება;

5. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მისი შპს „სტერეო+“-სთვის  ჩაბარებისთანავე;

6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64) შპს „სტერეო+“-სთვის ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

7. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე (გარდა მე–4 პუნქტისა) დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფს (მ. ქადეიშვილი).

ვახტანგ აბაშიძე

თავმჯდომარე - მ.შ.

ეკატერინე იმედაძე

წევრი

ნათია კუკულაძე წევრი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები