ივლისი 23, 2014

კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის მეორე ტურის ანგარიში (04.07.2014-11.07.2014)

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები