ივნისი 20, 2014 15:26

კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (24.05.2014-30.05.2014)

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები