მაისი 07, 2014

საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობის 2014 წლის არჩევნებში მონაწილე კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების სია.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები