მარტი 22, 2021 11:24

შეტყობინება შპს „ნირაკოს“

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს საკითხს შპს „ახტელის“ და შპს „ახალი ქსელების“ მიმართ შპს „ნირაკოს“ საჩივრებთან (საფუძველი: კომისიაში რეგისტრაციი Nშ-20-6/1241; 16.03.2021; და Nშ-20-6/1242; 16.03.2021) დაკავშირებით.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები