მოკლევადიანი დასაქმება / სტაჟირება
სექტემბერი
20, 2021
13:07

დასრულებული: IT ბიზნეს ანალიტიკოსი

სექტემბერი 20, 2021 13:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შიდა სამუშაო პროცესების ტრანსფორმაციისა და ...

აგვისტო
20, 2021
14:21

დასრულებული: ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი, სტაჟიორი

აგვისტო 20, 2021 14:21

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შიდა სამუშაო პროცესების ტრანსფორმაციისა და ...

ივლისი
02, 2021
17:35

დასრულებული: წინასაარჩევნო მედიამონიტორი

ივლისი 02, 2021 17:35

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს მოკლევადიანი დასაქმების პროგრამას...

ივლისი
07, 2020
17:27

დასრულებული: წინასაარჩევნო მედიამონიტორი

ივლისი 07, 2020 17:27

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს მოკლევადიანი დასაქმების პროგრამას  წინასაარჩევნო პროცესში...

ივლისი
06, 2018
12:29

დასრულებული: წინასაარჩევნო მედიამონიტორი

ივლისი 06, 2018 12:29

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კანონით განსაზღვრული  ფუნქციის შესასრულებლად...

ივნისი
19, 2018
11:25

დასრულებული: სტაჟირება კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების მართვისა და...

ივნისი 19, 2018 11:25

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ეძებს სტაჟიორებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები