თებერვალი 15, 2024 13:08

სატელეკომუნიკაციო წიგნიერება

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
 • „5G მობილური ტექნოლოგია და ელექტრომაგნიტური გამოსხივება“ - რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე
 • კომუნიკაცია დედამიწის დაბალი ორბიტის თანამგზავრებით - ს. შავგულიძე, ნ. უღრელიძე, მ. ჩხაიძე
 • Wi-Fi. თანამედროვე სტანდარტები და განვითარების ტენდენციები - ს. შავგულიძე, ნ. უღრელიძე.
 • გზა 6G-მდე. გამოწვევები კომუნიკაციების ინჟინრებისთვის - ს. შავგულიძე, ნ. უღრელიძე.
 • მეექვსე თაობის (6G) უსადენო საკომუნიკაციო ქსელები და სისტემები - ს. შავგულიძე, ნ. უღრელიძე.
 • უსაფრთხოების ახალი ტექნოლოგიები 6G ქსელებისთვის - რ. ხუროძე, ს. შავგულიძე, მ. ჩხაიძე.
 • ციფრული კავშირის სისტემების შემუშავება რადიოარხებისთვის - ნ. უღრელიძე, ს. შავგულიძე.
 • ხელშეშლამდგრადი კოდირების თეორიული საფუძვლები - ს. შავგულიძე, ნ. უღრელიძე, თ. მთვრალაშვილი.
 • Calendar
  გაზიარება

  მიმაგრებული ფაილები