საჯარო კონსულტაციები
ივნისი
01, 2023
16:23

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

ივნისი 01, 2023 16:23

ცნობა  №  23-09 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

მაისი
22, 2023
10:26

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

მაისი 22, 2023 10:26

ცნობა  №  23-08 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების...

აპრილი
11, 2023
17:11

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი 11, 2023 17:11

ცნობა  №  23-11 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების...

თებერვალი
17, 2023
18:22

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

თებერვალი 17, 2023 18:22

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

ნოემბერი
25, 2022
19:46

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

ნოემბერი 25, 2022 19:46

ცნობა  №  22-23 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

ნოემბერი
25, 2022
15:13

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

ნოემბერი 25, 2022 15:13

ცნობა  №  22-22 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი
19, 2022
18:07

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი 19, 2022 18:07

ცნობა  №  22-03 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი
18, 2022
11:00

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი 18, 2022 11:00

ცნობა  №  22-02 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები