საჯარო კონსულტაციები
მაისი
20, 2024
17:55

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების წარდგენისა...

მაისი 20, 2024 17:55

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

მაისი
20, 2024
17:51

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების წარდგენისა...

მაისი 20, 2024 17:51

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

მაისი
20, 2024
14:30

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების წარდგენისა...

მაისი 20, 2024 14:30

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

მაისი
16, 2024
17:22

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების წარდგენისა...

მაისი 16, 2024 17:22

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი
19, 2024
12:14

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების წარდგენისა...

აპრილი 19, 2024 12:14

ცნობა  №  24-08 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების...

აპრილი
10, 2024
11:25

საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების წარდგენისა...

აპრილი 10, 2024 11:25

ცნობა  №  24-07 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

ივნისი
01, 2023
16:23

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

ივნისი 01, 2023 16:23

ცნობა  №  23-09 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

მაისი
22, 2023
10:26

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

მაისი 22, 2023 10:26

ცნობა  №  23-08 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების, კომენტარების...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები