საკონსულტაციო დოკუმენტები
სექტემბერი
09, 2021
15:48
დეკემბერი
09, 2020
15:54

„სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესში“ შესატანი ცვლილებისა და...

დეკემბერი 09, 2020 15:54

CEPT-ის შესაბამის გადაწყვეტილებებსა და რეკომენდაციებთან ჰარმონიზირების მიზნით, კომუნიკაციების...

ოქტომბერი
19, 2020
17:22

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ფასების შედარების შედეგები

ოქტომბერი 19, 2020 17:22

კომუნიკაციების კომისია თავისი ფუნქციების ფარგლებში პერიოდულად იკვლევს საქართველოში არსებული...

მაისი
19, 2020
15:50

პროექტი - კომისიის სტრატეგია კერძო საეთერო რადიომაუწყებლობის ლიცენზიების...

მაისი 19, 2020 15:50

კომუნიკაციების კომისია საკონსულტაციოდ აქვეყნებს, მის მიერ შემუშავებულ სტრატეგიის პროექტს - კერძო...

მაისი
07, 2020
21:22

ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და...

მაისი 07, 2020 21:22

კომუნიკაციების კომისია აქვეყნებს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა...

აპრილი
24, 2020
17:31

5G სიხშირული რესურსის საფასურის გაანგარიშების საკონსულტაციო დოკუმენტი

აპრილი 24, 2020 17:31

2019 წლის დეკემბერში, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ შემუშავებული და...

ნოემბერი
26, 2019
11:04

ეროვნულ როუმინგზე და მობილურ ვირტუალურ ქსელის ოპერატორზე წვდომის პირობების...

ნოემბერი 26, 2019 11:04

კომუნიკაციები კომისია „ეროვნულ როუმინგზე და მობილურ ვირტუალურ ქსელის ოპერატორზე წვდომის...

ნოემბერი
19, 2019
9:43

M2M/IoT მომსახურებებისთვის ნუმერაციის რესურსის ცალკე გამოყოფის ან/და მისი...

ნოემბერი 19, 2019 9:43

კომუნიკაციების კომისიამ 2019 წლის 30 სექტემბერს გამოაქვეყნა საკონსულტაციო დოკუმენტი: „M2M/IoT...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები