ოქტომბერი 19, 2020 17:22

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ფასების შედარების შედეგები

კომუნიკაციების კომისია თავისი ფუნქციების ფარგლებში პერიოდულად იკვლევს საქართველოში არსებული სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების ფასებს ევროპულ ბაზრებთან მიმართებით. სწორად ამ მიზნით კომისიისათვის წინამდებარე კვლევა და შედეგები მოამზადა კომპანია Strategy Analytics-მა თავისი ტარიფებისა და ბენჩმარკინგის სამსახურის Teligen-ის მეშვეობით.

შედეგები ეყრდნობა OECD ფასების ბენჩმარკინგის მეთოდოლოგიას და ანალიზისთვის იყენებს საქართველოში ტელეკომ ოპერატორების მიერ შეთავაზებულ ფასებს. კვლევა ჩატარდა მობილური მომსახურებისა და ფიქსირებული ფართოზოლოვანი მომსახურებებისთვის.

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები