შეტყობინებები
თებერვალი
20, 2024
19:19

შეტყობინება ინდ. მეწარმე ზაზა კვეტენაძეს

თებერვალი 20, 2024 19:19

2024 წლის 22 თებერვალს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს ინდ....

თებერვალი
13, 2024
11:04

შეტყობინება შპს „კავკასუს ონლაინს“

თებერვალი 13, 2024 11:04

2024 წლის 15 თებერვალს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს...

თებერვალი
13, 2024
11:03

შეტყობინება შპს „კავკასუს ონლაინის“ სპეციალურ მმართველს ქალბატონ თამთა ტეფნაძეს

თებერვალი 13, 2024 11:03

2024 წლის 15 თებერვალს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს...

თებერვალი
06, 2024
11:27

შეტყობინება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „თავისუფალი მედია...

თებერვალი 06, 2024 11:27

2024 წლის 8 თებერვალს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს...

იანვარი
16, 2024
11:33

შეტყობინება შპს „ჯეო-ტივი“ -ს

იანვარი 16, 2024 11:33

2024 წლის 18 იანვარს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს...

დეკემბერი
26, 2023
11:07

შეტყობინება შპს „ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი- ფოპტნეტს“

დეკემბერი 26, 2023 11:07

2023 წლის 28 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს...

დეკემბერი
26, 2023
11:06

შეტყობინება შპს „პისი მაქსს“

დეკემბერი 26, 2023 11:06

2023 წლის 28 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს...

დეკემბერი
26, 2023
11:05

შეტყობინება შპს „სელფი მობაილს“

დეკემბერი 26, 2023 11:05

2023 წლის 28 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს...

დეკემბერი
26, 2023
11:03

შეტყობინება შპს „გლობალ სელს“

დეკემბერი 26, 2023 11:03

2023 წლის 28 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს...

დეკემბერი
20, 2023
11:50

შეტყობინება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის...

დეკემბერი 20, 2023 11:50

2023 წლის 21 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები