შეტყობინებები
მარტი
22, 2021
11:24

შეტყობინება შპს „ნირაკოს“

მარტი 22, 2021 11:24

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს საკითხს შპს...

მარტი
22, 2021
11:23

შეტყობინება შპს „ახტელს“

მარტი 22, 2021 11:23

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს საკითხს შპს...

მარტი
22, 2021
11:21

შეტყობინება შპს „ახალ ქსელებს“

მარტი 22, 2021 11:21

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს საკითხს შპს...

მარტი
22, 2021
11:20

შეტყობინება ააიპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს“

მარტი 22, 2021 11:20

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს ააიპ „ჯიპა...

მარტი
17, 2021
11:58

შეტყობინება შპს „SKYNET“-ს

მარტი 17, 2021 11:58

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

მარტი
17, 2021
11:57

შეტყობინება შპს „ინტერნეიშენალ ნეთვორკს“

მარტი 17, 2021 11:57

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

მარტი
17, 2021
11:55

შეტყობინება შპს „ლილონეტს“

მარტი 17, 2021 11:55

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

მარტი
17, 2021
11:53

შეტყობინება შპს „ფასტ ნეტს“

მარტი 17, 2021 11:53

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „ფასტ...

მარტი
16, 2021
13:29

შეტყობინება შპს „აგრომედიას“

მარტი 16, 2021 13:29

2021 წლის 17 მარტს 12:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

მარტი
15, 2021
20:22

შეტყობინება შპს „მრ. ფაბლიშერს“

მარტი 15, 2021 20:22

2021 წლის 17 მარტს 12:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები