შეტყობინებები
ნოემბერი
30, 2022
19:38

შეტყობინება შპს „ერანეტს“

ნოემბერი 30, 2022 19:38

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:37

შეტყობინება შპს „გოლდ-ნეტს“

ნოემბერი 30, 2022 19:37

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:36

შეტყობინება შპს „გაზეთი აჭარა PS“-ს

ნოემბერი 30, 2022 19:36

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:35

შეტყობინება შპს „ალიანს გლობალ ნეტს“

ნოემბერი 30, 2022 19:35

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:34

შეტყობინება შპს „აისი+“-ს

ნოემბერი 30, 2022 19:34

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:33

შეტყობინება შპს „ავეტს“

ნოემბერი 30, 2022 19:33

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:32

შეტყობინება შპს „ა+ბ“-ს

ნოემბერი 30, 2022 19:32

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:32

შეტყობინება შპს „PC&I Network“-ს

ნოემბერი 30, 2022 19:32

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:31

შეტყობინება შპს „42 პარალელს“

ნოემბერი 30, 2022 19:31

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

ნოემბერი
30, 2022
19:30

შეტყობინება შპს „შონი ტვ“-ს

ნოემბერი 30, 2022 19:30

2022 წლის 1 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები