საჯარო კონსულტაციები
აპრილი
18, 2022
11:00

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი 18, 2022 11:00

ცნობა  №  22-02 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი
12, 2022
13:08

დასრულებული - საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

აპრილი 12, 2022 13:08

ცნობა  №  22-01 საჯარო გაცნობისათვის, საჯარო კონსულტაციების დაწყების,...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები