საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №12 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: აპრილი 04, 2024 15:00

გამოქვეყნების თარიღი აპრილი 01, 2024 17:48

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №12 სხდომის დღის წესრიგი

ქ.თბილისი   2024 წლის 04 აპრილი, 15:00 საათი

 1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2024 წლის №12 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ნათია შოვნაძე - ადმინისტრაცია);
 2. შპს „სელფი მობაილისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ (მომხს.ნინო ლორთქიფანიძე - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 3. შპს „რუმს ჰოტელს ლაბისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. ქეთინო სულიაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 4. შპს „ეკოტაქსისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. ქეთინო სულიაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 5. შპს „აჭარა ჰოტელსისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. ქეთინო სულიაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 6. შპს „სქაიტელის“ მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხუხუნაიშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის ჯგუფი);
 7. შპს „ტელე-რადიო კომპანია ტვ 24“-ის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევის საკითხი (მომხს. თამარ გოშუა - იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის ჯგუფი).
განახლებული დღის წესრიგი (განახლების თარიღი - 03.04.24)

 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №12 სხდომის დღის წესრიგი

ქ.თბილისი    2024 წლის 04 აპრილი, 15:00 საათი

 1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2024 წლის №12 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ნათია შოვნაძე - ადმინისტრაცია);
 2. შპს „სელფი მობაილისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ (მომხს. ნინო ლორთქიფანიძე - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 3. ააიპ “არასამეწარმეო მედია-კავშირი ობიექტივის” მაუწყებლობის ავტორიზაციის მოდიფიცირების შესახებ (მომხს. ნინო ლორთქიფანიძე - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 4. შპს „რუმს ჰოტელს ლაბისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. ქეთინო სულიაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 5. შპს „ეკოტაქსისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. ქეთინო სულიაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 6. შპს „აჭარა ჰოტელსისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. ქეთინო სულიაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 7. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების  შესახებ (მომხს. ქეთინო სულიაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 8. შპს „საქაერონავიგაციისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. ქეთინო სულიაშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, ავტორიზაციის და ლიცენზირების ჯგუფი);
 9. შპს „სქაიტელის“ მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხუხუნაიშვილი - იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის ჯგუფი);
 10. შპს „ტელე-რადიო კომპანია ტვ 24“-ის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევის საკითხი (მომხს. თამარ გოშუა - იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის ჯგუფი).

 

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები