საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ზეპირი მოსმენის №03 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: თებერვალი 14, 2024 15:00

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 07, 2024 14:33

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ზეპირი მოსმენის 03 ხდომის დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                      2023 წლის 14 თებერვალი, 15:00 საათი

  1. „ბაზრის კონკურენტუნარიანობისა და მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ავტორიზებული პირების განსაზღვრის მეთოდოლოგიისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილების მიღებისა  და „მომსახურების ბაზრის შესაბამისი სეგმენტების განსაზღვრისა და კონკურენტუნარიანობის ანალიზის მეთოდოლოგიური წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2007 წლის 31 აგვისტოს N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. გიორგი ქავთარაძე - კონკურენციის ხელშეწყობისა და ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტი).
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები