საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის კუთვნილი ზოგიერთი ძირითადი საშუალების აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის უვადო, უსასყიდლო მფლობელობის უფლებით გადაცემის შესახებ

ნომერი: 6 / 14

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 12, 2018 10:17

მიღების თარიღი სექტემბერი 12, 2018 10:17

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები