სს ”გაერთიანებულ ტელეკომსა” და შპს ”სილქნეტს” შორის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N20, №N51, №N89, №N90, №N91, №N92, №N93, №N95, №N105, №N122, №N136, №N139 ლიცენზიების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 და №F11 ლიცენზიების გადაპირების და კომისიი

ნომერი: 125 / 22

გამოქვეყნების თარიღი აპრილი 15, 2010

მიღების თარიღი მარტი 12, 2010

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით მიმართა სს ”გაერთიანებულმა ტელეკომმა” (09.03.2010 №6/806-10) და წარმოუდგინა შპს ”სილქნეტთან” 2010 წლის 9 მარტს გაფორმებული ორი ხელშეკრულება. პირველი ხელშეკრულება ითვალისწინებს სს ”გაერთიანებული ტელეკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N20, №N51, №N89, №N90, №N91, №N92, №N93, №N95, №N105, №N122, №N136, №N139 და რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 ლიცენზიებიდან გამომდინარე უფლებებისა და ვალდებულებების, შპს ”სილქნეტისთვის” გადაცემას, ხოლო მეორე ხელშეკრულება სს ”გაერთიანებული ტელეკომის”  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F11 ლიცენზიის შპს ”სილქნეტისათვის” დროებით მფლობელობაში გადაცემას.

            კომისია აღნიშნავს, რომ სს ”გაერთიანებული ტელეკომი” ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობისა და  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  ლიცენზიებს, კერძოდ:

1. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N20 ლიცენზიას, კომისიის 2009 წლის 24 ივლისის №350/6 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-6 (რვა-ერთი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა 2019 წლის 12 თებერვლამდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

2. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N51 ლიცენზიას, 2006 წლის 2 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი:

1.      ქ.თბილისი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 10, 180XXX-184XXX, 22, 23, 25,

29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 475XXX- 479XXX ,51, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 91, 92, 93, 940XXX- 946XXX, 948XXX- 949XXX,  95, 96, 98, 99;

2.      აბაშა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

3.      ადიგენი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

4.      ასპინძა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

5.      ამბროლაური - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

6.      ახალციხე  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

7.      ახალგორი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX;

8.      ახალქალაქი  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

9.      ახმეტა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

10.  ბაკურიანი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XX, 3 XX;

11.  ბორჯომი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

12.  ბაღდადი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

13.  ბოლნისი –  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

14.  ვანი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

15.  გორი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

16.  გურჯაანი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

17.  გარდაბანი -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

18.  დედოფლისწყარო - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

19.  დმანისი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

20.  დუშეთი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

21.  ზესტაფონი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5 XXXX;

22.  ზუგდიდი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

23.  ქუთაისი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX, 5 XXXX, 6 XXXX;

24.  ქარელი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX;

25.  სტეფანწმინდა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5 XXXX;

26.  კასპი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

27.  ყვარელი –  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

28.  ლაგოდეხი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

29.  ლანჩხუთი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXX;

30.  ლენტეხი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

31.  მარნეული  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

32.  მარტვილი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

33.  მესტია - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

34.  მცხეთა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX, 3 XXXX;

35.  ნინოწმინდა -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

36.  ოზურგეთი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6 XXXX;

37.  ონი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

38.  ფოთი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX, 7 XXXX;

39.  რუსთავი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 12 XXXX, 14 XXXX;

40.  სამტრედია  -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

41.  საჩხერე  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

42.  სენაკი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX, 7 XXXX;

43.  საგარეჯო  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4 XXXX;

44.  სიღნაღი -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX, 4 XXXX;

45.  სურამი  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7 XXXX;

46.  ტყიბული  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

47.  თელავი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX, 7 XXXX;

48.  თეთრი წყარო  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

49.  თიანეთი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

50.  თერჯოლა  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

51.  ხარაგაული  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

52.  ხაშური  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4 XXXX;

53.  ხონი  -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

54.  წალკა  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

55.  წალენჯიხა  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

56.  წყალტუბო  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

57.  ცაგერი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

58.  ჭიათურა  -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5 XXXX;

59.  ჩოხატაური  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX, 3 XXXX;

60.  ჩხოროწყუ  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

61.  ხობი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

62.  ველისციხე  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2015 წლის 4 ივლისამდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

3. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N89 ლიცენზიას, 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად,  შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: გორის რაიონში -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 20%-ის ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ე)ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის დარჩენილი 70%-ის (11,025.00 - თერთმეტი ათას ოცდახუთი ლარი) გადახდის ვალდებულება საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში კომისიის 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული გრაფიკით.

4. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N90 ლიცენზიას, 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ოზურგეთის რაიონში - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 20%-ის ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ე)ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის დარჩენილი 70%-ის (11,025.00 - თერთმეტი ათას ოცდახუთი ლარი) გადახდის ვალდებულება საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული გრაფიკით.

5. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N91 ლიცენზიას, 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: გურჯაანის რაიონში  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 20%-ის ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ე) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის დარჩენილი 70%-ის (11,025.00 - თერთმეტი ათას ოცდახუთი ლარი) გადახდის ვალდებულება საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული გრაფიკით.

6. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N92 ლიცენზიას, 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 90XXXX  (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 20%-ის ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ე) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის დარჩენილი 70%-ის (11,025.00 - თერთმეტი ათას ოცდახუთი ლარი) გადახდის ვალდებულება საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული გრაფიკით.

7. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N93 ლიცენზიას, 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: გორის რაიონში - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი   7XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 20%-ის ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ე) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის დარჩენილი 70%-ის (11,025.00 - თერთმეტი ათას ოცდახუთი ლარი) გადახდის ვალდებულ;ება საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული გრაფიკით.

8. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N95 ლიცენზიას, 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-8 (რვა-შვიდი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

დ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წლის განმავლობაში;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ვ) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის დარჩენილი 70%-ის (11,025.00 - თერთმეტი ათას ოცდახუთი ლარი) გადახდის ვალდებულება საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში 2007 წლის 23 თებერვლის №105/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული გრაფიკით.

9. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N105 ლიცენზიას, 2008 წლის 24 აპრილის №221/5 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-6 (რვა-შვიდი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 28 სექტემბრამდე;

გ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

დ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვალდებულება: 2008 წლის 28 სექტემბრამდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

10. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N122 ლიცენზიას, 2008 წლის 1 აგვისტოს №452/5 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.ბათუმი სატელეფონო სასადგურო ინდექსი: 9XXXX (10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2015 წლის 28 იანვრამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

11. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N136 ლიცენზიას, 2008 წლის 24 ოქტომბრის №622/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 14XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2018 წლის 24 ოქტომბრამდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 10%-ს ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ე)  ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის (21,000.00 - ოცდაერთი ათასი)  დარჩენილი 70%-ის (14,700.00 - თოთხმეტი ათას შვიდასი) გადახდის ვალდებულება საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში 2008 წლის 24 ოქტომბრის №622/1 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული გრაფიკით.

12. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N139 ლიცენზიას, 2009 წლის 13 თებერვლის №60/5 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.ქობულეთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 61XXX - 62XXX (სულ ორი ათასი სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2015 წლის 28 იანვრამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

13. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 ლიცენზიას, კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №358/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) რადიოსიხშირეები  დანართში (თან ერთვის) მითითებული ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისად საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით ციფრული რადიოსარელეო ხაზების სადგურების ფუნქციონირებისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2016 წლის 11 აგვისტომდე;

14. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F11 ლიცენზიას, კომისიის 2008 წლის 24 აპრილის №220/5 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) რადიოსიხშირული სპექტრი: 827,955 მჰც - 831,645 მჰც და 872,955 მჰც - 876,645 მჰც სიხშირული დიაპაზონი მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2013 წლის 23 ივლისამდე;

გ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყება 2006 წლის 16 დეკემბრამდე;

დ) მომსახურების განხორციელბა საქართველოს ყველა რეგიონში (არანაკლებ ერთი) გადამცემით 2008 წლის 16 დეკემბრამდე;

ე) გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების IIF პორტებით და შესაბამისი პროგრამული მართვით უზრუნველყოფა;

კომისიის აპარატის საფინანსო დეპარტამენტის 2010 წლის 17 მარტის №10/390-10 სამსახურებრივი ბარათის შესაბამისად, 2010 წლის 11 მარტის მდგომარეობით, სს ”გაერთიანებულ ტელეკომს” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N20, №N51, №N89, №N90, №N91, №N92, №N93, №N95, №N105, №N122, №N136, №N139 და რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 და №F11 ლიცენზიებიდან გამომდინარე ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის გადახდის ვალდებულება შესრულებული აქვს და საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დავალიანება არ ერიცხება.

კომისიის აპარატის მონიტორინგის დეპარტამენტის 2010 წლის 12 მარტის №10/365-10 სამსახურებრივი ბარათის შესაბამისად, სს ”გაერთიანებული ტელეკომის” მიერ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N20, №N51, №N89, №N90, №N91, №N92, №N93, №N95, №N105, №N122, №N136, №N139 და რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 და №F11 ლიცენზიებით განსაზღვრული პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვალდებულება კომპანიის მიერ შესრულებულია კომისიის გადაწყვეტილებებში აღნიშნულ ვადებში.

კომისიის აპარატის სტრატეგიული განვითარებისა და კონკურენციის დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ”რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელი უფლებამოსილია რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლება გადასცეს ნებისმიერ პირს, მთლიანად ან ნაწილობრივ, პირდაპირი გადაპირების წესით, აუქციონის გამართვის გარეშე, რისთვისაც პირდაპირი გადაპირების თაობაზე დებს ხელშეკრულებას. კომისია ხელშეკრულების წარმოდგენიდან 7 დღის ვადაში ამოწმებს ხელშეკრულების ამ კანონის 50-ე მუხლის მე-3 პუნქტთან შესაბამისობას, რის შემდეგაც 3 დღის ვადაში შეაქვს სათანადო ცვლილებები უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში და გასცემს სალიცენზიო მოწმობას ან მოქმედებს ამ კანონის 50-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად”, ხოლო 50-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ”კომისიის გადაწყვეტილებით, რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლება შეიძლება შეეზღუდოს იმ პირს, რომელიც აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში ან/და პირდაპირი გადაპირების წესით, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ მასთან ურთიერთდამოკიდებულ (აფილირებულ) პირებთან ერთად ხდება შესაბამისი კომბინაციის ნუმერაციის რესურსის ან რადიოსიხშირული სპექტრის დიაპაზონში კომისიის მიერ  დანაწილებული კონკრეტული ზოლის 50 პროცენტის ან  მეტის მფლობელი”.

კომისიის მიერ წარმოდგენილ გადაპირებაზე თანხმობის მიცემის შემთხვევაში ქ.თბილისში შპს ”სილქნეტი” გახდება რესურსის საერთო ოდენობის 52,64%-ს, ხოლო ქ.ბათუმში 13.7%-ის მფლობელი, ვინაიდან 2010 წლის 12 მარტის მდგომარეობით სს ”გაერთიანებული ტელეკომი” ფლობს ქ.თბილისის ნუმერაციის რესურსის 52,64%-ს, ხოლო ქ.ბათუმში 13.7%-ს.

            კომისიის მიერ 2007 წლის 31 აგვისტოს №5 დადგენილებით დამტკიცებული ”მომსახურების ბაზრის შესაბამის სეგმენტების განსაზღვრისა და კონკურენტუნარიანობის ანალიზის მეთოდოლგიური წესები”-ს მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ”ამოწურვადი რესურსებით სარგებლობის გამჭვირვალე, თანასწორუფლებიანი და კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბების უზრუნველყოფის მიზნით სისტემური რისკ-ფაქტორების შეფასება განხორციელებულ უნდა იქნას მსურველი პირების მხრიდან ამ რესურსებზე პოტენციური მოთხოვნის, ამოწურვადი რესურსების ხელმისაწვდომობის და ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველყოფის, ამ რესურსების გამოყენებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების სხვადასხვა სახეზე მომხმარებლების მხრიდან ჩამოყალიბებული მოთხოვნის ზრდის ფაქტორების გაანალიზებით”. კომისიის აპარატის სტრატეგიული განვითრებისა და კონკურენციის დეპარტამენტს მიაჩნია, რომ შპს ”სილქნეტის” მიერ ქ.თბილისში ნუმერაციის რესურსის 52,64%-ის ფლობა ვერ გახდება კონკურენციის შემზღუდველი ფაქტორი, არ შექმნის ბაზარზე შესვლის რაიმე სისტემურ დაბრკოლებას და არ ეწინააღმდეგება ”მომსახურების ბაზრის შესაბამის სეგმენტების განსაზღვრისა და კონკურენტუნარიანობის ანალიზის მეთოდოლგიური წესების” მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტში ასახულ მიზნებს.

კომისია აღნიშნავს, რომ სს ”გაერთიანებული ტელეკომი” ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 ლიცენზიას სხვადასხვა მიმართულებით ციფრული რადიოსარელეო ხაზების სადგურების ფუნქციონირებისთვის. კომისიის აპარატის რადიოსიხშირეთა მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის განმარტებით აღნიშნული ლიცენზიის გადაპირების შემთხვევაში შპს ”სილქნეტი” ცალკე, ასევე მასთან  ურთიერთდამოკიდებულ (აფილირებულ) პირებთან ერთად არ გახდება რადიოსიხშირული სპექტრის დიაპაზონში კომისიის მიერ  დანაწილებული კონკრეტული ზოლის 50 პროცენტის ან  მეტის მფლობელი.

რაც შეება რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F11 ლიცენზიას, იგი სს ”გაერთიანებული ტელეკომზე” გაიცა მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად ”ლიცენზიის მფლობელი უფლებამოსილია რამდენიმე ნაწილად დაყოს სარგებლობის ლიცენზია და სარგებლობის უფლება ან მისი ნაწილი იჯარით ან საკუთრებაში გადასცეს სხვა პირს”. შესაბამისად, კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F11 ლიცენზიის შპს ”სილქნეტი”-სათვის დროებით სარგებლობაში (სამი წლის ვადით) გადაცემაზე თანხმობის მიცემა, ვინაიდან კომისიის აპარატის რადიოსიხშირეთა მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის განმარტებით აღნიშნული ლიცენზიის გადაპირების შემთხვევაში შპს ”სილქნეტი” ცალკე, ასევე მასთან  მასთან ურთიერთდამოკიდებულ (აფილირებულ) პირებთან ერთად არ გახდება რადიოსიხშირული სპექტრის დიაპაზონში კომისიის მიერ  დანაწილებული კონკრეტული ზოლის 50 პროცენტის ან  მეტის მფლობელი.

გასათვალისწინებელია, რომ სს „გაერთიანებული ტელეკომი“ წარმოადგენს შპს „სილქნეტის“ აფილირებულ პირს, კერძოდ,  სს ”გაერთიანებული ტელეკომი” წარმოადგენს შპს „სილქნეტის“ დამფუძნებელსა და საწესდებო კაპიტალის 90.25%-იანი წილის მფლობელს, რაც დასტურდება სს „გაერთიანებული ტელეკომის“ მიერ კომისიაში წარმოდგენილი სანოტარო წესით დამოწმებული ამონაწერით სს „გაერთიანებული ტელეკომის“ პარტნიორთა კრების ოქმიდან, რომლის შესაბამისად სს „გაერთიანებული ტელეკომის“ აქტივები (მათ შორის ყველა ის ტექნიკური საშუალება, რითაც კომპანია ახორციელებდა ელექტრონულ საკომუნიკაციო ბაზარზე მომხმარებლებისთვის საკომუნიკაციო მოსახურების მიწოდებას) შეტანილ იქნა შპს „გაერთიანებული კვანძების“ საწესდებო კაპიტალში, რომელსაც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2010 წლის 2 მარტის NB10029444/3 გადაწყვეტილების შესაბამისად, შეეცვალა საფირმო სახელწოდება და ეწოდა შპს „სილქნეტი“.

            კომისიამ შეისწავლა ხელშეკრულების პირობები და კომისიის აპარატის რადიოსიხშირული მართვის, კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის 2010 წლის 12 მარტის №10/366-10, საფინანსო დეპარტამენტის 2010 წლის 17 მარტის №10/390-10 და მონიტორინგის დეპარტამენტის 2010 წლის 12 მარტის №10/365-10 სამსახურებრივი ბარათების  საფუძველზე გამოარკვია, რომ შესაძლებელია სს “გაერთიანებულ ტელეკომსა” და შპს ”სილქნეტს” შორის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N20, №N51, №N89, №N90, №N91, №N92, №N93, №N95, №N105, №N122, №N136 და №N139 ლიცენზიების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 ლიცენზიის პირდაპირი გადაპირება, ასევე რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F11 ლიცენზიიის გადაპირება დროებით, სამი წლის ვადით, შესაბამისად შპს ”სილქნეტისათვის” ახალი სალიცენზიო მოწმობების გაცემა.

დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ კომისიაში 2010 წლის 12 მარტს შემოვიდა სს ”გაერთიანებული ტელეკომის” წერილი №6/842-10, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სს ”გაერთიანებული ტელეკომი” წყვეტს ავტორიზებულ პირებთან არსებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, მათ შორის ურთიერთჩართვას. აღნიშნული განპირობებულია სს ”გაერთიანებული ტელეკომის” მიერ შპს ”სილქნეტისათვის” მატერიალური და არამატერიალური აქტივებისა და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიების გადაცემით, რომლითაც კომპანია ახორციელებდა საქმიანობას საკომუნიკაციო ბაზარზე. კომისიაში წარმოდგენილ გადაპირებას ხელშეკრულების თანხმობის შემთხვევაში სს ”გაერთიანებულ ტელეკომს” აღარ ეყოლება ბოლო მომხმარებელი. შესაბამისად, მასზე ვერ გავრცელდება ”ელექტრონული კომუნიკაციების” შესახებ კანონის მე-19 მუხლის მესამე პუნქტი, რომლის შესაბამისად, ”ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორმა, რომელიც ადგილობრივი მომსახურების ზონაში სააბონენტო ნუმერაციის რესურსის გამოყენებით ახორციელებს ბოლო მომხმარებლების მომსახურებას, უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ქსელის შესაბამის ელემენტებთან დანახარჯებზე ორიენტირებული ტარიფებით შეუზღუდავი და არადისკრიმინაციული დაშვებით სხვა მსურველი ოპერატორებისათვის ან ელექტრონული საკომუნიკაციო უწყებრივი ქსელის მფლობელი პირებისათვის ურთიერთჩართვის პირდაპირი ან არაპირდაპირი მიწოდება”. წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ ბოლო მომხმარებლებისა და სს ”გაერთიანებულ ტელეკომთან” ურთიერთჩართული ავტორიზებული პირების ინტერესების გათვალისწინებით, მათთვის მომსახურების მიწოდებას წყვეტის გარეშე განახორციელებს შპს ”სილქნეტი” სს ”გაერთიანებული ტელეკომის” მიერ გაფორმებული მოქმედი ხელშეკრულების პირობებითა და ტარიფებით.

კომისია აღინიშნავს, რომ კომისიის 2005 წლის 21 ოქტომბრის №656/22, 2007 წლის 17 აპრილის №191/9, 2007 წლის 20 ივლისის №400/9, 2007 წლის 3 აგვისტოს №432/9, 2007 წლის 31 აგვისტოს №498/9, 2008 წლის 4 აპრილის №189/9, 2008 წლის 15 აგვისტოს №475/9, 2008 წლის 17 ოქტომბრის №605/9, 2009 წლის 31 ივლისის №359/9, 2009 წლის 13 ნოემბრის №610/9 გადაწყვეტილებების შესაბამისად სს ”გაერთიანებული ტელეკომი” ცნობილ იქნა მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ოპერატორად და დაეკისრა რიგი სპეციფიკური ვალდებულებებისა. შპს ”სილქნეტის” მხრიდან საბაზრო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილების, ”ელექტრონული კომუნიკაციების” შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მეორე პუნქტის ბ) და გ) ქვეპუნქტების, მე-11 მუხლის მეორე პუნქტის ა) და ბ) ქვეპუნქტების, მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის ა), გ) და დ) ქვეპუნქტების შესაბამისად, კომისიაზე დაკისრებული ამოცანების შესრულების მიზნით, რომლის შესაბამისად, კომისია ვალდებულია ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით საქმიანობაში არ დაუშვას მონოპოლიური მდგომარეობა და ხელი შეუწყოს ბაზრის ლიბერალიზაციას, თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებას, რაც გამოიხატება საკომუნიკაციო მომსახურების სფეროში კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბებაში, შენარჩუნებასა და განვითარებაში და ერთი ან რამოდენიმე აფილირებული ავტორიზებული პირის ხელში საბაზრო ძალაუფლების ზედმეტად კონცენტრაციის თავიდან აცილებაში, აუცილებელია, კომისიის 2005 წლის 21 ოქტომბრის №656/22, 2007 წლის 17 აპრილის №191/9, 2007 წლის 20 ივლისის №400/9, 2007 წლის 3 აგვისტოს №432/9, 2007 წლის 31 აგვისტოს №498/9, 2008 წლის 4 აპრილის №189/9, 2008 წლის 15 აგვისტოს №475/9, 2008 წლის 17 ოქტომბრის №605/9, 2009 წლის 31 ივლისის №359/9, 2009 წლის 13 ნოემბრის №610/9 გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა სს”გაერთიანებული ტელეკომის”, როგორც მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორის შპს ”სილქნეტით” ჩანაცვლების მიზნით. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებები კომისიის მიერ მიღებულა ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად, მიზანშეწონილია საჯარო ადმინისტრაციული  წარმოების დაწყება კომისიის 2005 წლის 21 ოქტომბრის №656/22, 2007 წლის 17 აპრილის №191/9, 2007 წლის 20 ივლისის №400/9, 2007 წლის 3 აგვისტოს №432/9, 2007 წლის 31 აგვისტოს №498/9, 2008 წლის 4 აპრილის №189/9, 2008 წლის 15 აგვისტოს №475/9, 2008 წლის 17 ოქტომბრის №605/9, 2009 წლის 31 ივლისის №359/9, 2009 წლის 13 ნოემბრის №610/9 გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შესატანად.

”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მეორე პუნქტის ბ) და გ) ქვეპუნქტების, მე-11 მუხლის მეორე პუნქტის ა) და ბ) ქვეპუნქტების, მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის ა), გ) და დ) ქვეპუნქტების, 22-ე მუხლის მეორე პუნქტის, 50-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და საქართველოს ”ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის შესაბამისად კომისიამ კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N20 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-6 (რვა-ერთი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2019 წლის 12 თებერვლამდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

2. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N51 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი:

1.      ქ.თბილისი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 10, 180XXX-184XXX, 22, 23, 25,

29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 475XXX- 479XXX ,51, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 91, 92, 93, 940XXX- 946XXX, 948XXX- 949XXX,  95, 96, 98, 99;

2.      აბაშა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

3.      ადიგენი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

4.      ასპინძა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

5.      ამბროლაური - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

6.      ახალციხე  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

7.      ახალგორი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX;

8.      ახალქალაქი  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

9.      ახმეტა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

10.  ბაკურიანი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XX, 3 XX;

11.  ბორჯომი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

12.  ბაღდადი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

13.  ბოლნისი –  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

14.  ვანი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

15.  გორი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

16.  გურჯაანი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

17.  გარდაბანი -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

18.  დედოფლისწყარო - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

19.  დმანისი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

20.  დუშეთი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

21.  ზესტაფონი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5 XXXX;

22.  ზუგდიდი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

23.  ქუთაისი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX, 5 XXXX, 6 XXXX;

24.  ქარელი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX;

25.  სტეფანწმინდა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5 XXXX;

26.  კასპი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

27.  ყვარელი –  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

28.  ლაგოდეხი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

29.  ლანჩხუთი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXX;

30.  ლენტეხი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

31.  მარნეული  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

32.  მარტვილი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

33.  მესტია - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

34.  მცხეთა - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX, 3 XXXX;

35.  ნინოწმინდა -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

36.  ოზურგეთი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6 XXXX;

37.  ონი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

38.  ფოთი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX, 7 XXXX;

39.  რუსთავი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 12 XXXX, 14 XXXX;

40.  სამტრედია  -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

41.  საჩხერე  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

42.  სენაკი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX, 7 XXXX;

43.  საგარეჯო  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4 XXXX;

44.  სიღნაღი -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX, 4 XXXX;

45.  სურამი  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7 XXXX;

46.  ტყიბული  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

47.  თელავი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX, 7 XXXX;

48.  თეთრი წყარო  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

49.  თიანეთი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9 XXXX;

50.  თერჯოლა  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

51.  ხარაგაული  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

52.  ხაშური  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4 XXXX;

53.  ხონი  -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

54.  წალკა  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

55.  წალენჯიხა  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

56.  წყალტუბო  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

57.  ცაგერი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

58.  ჭიათურა  -   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5 XXXX;

59.  ჩოხატაური  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX, 3 XXXX;

60.  ჩხოროწყუ  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

61.  ხობი  -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2 XXXX;

62.  ველისციხე  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3 XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2015 წლის 4 ივლისამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

3. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N89 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: გორის რაიონში -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

4. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N90 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ოზურგეთის რაიონში - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

5. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N91 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: გურჯაანის რაიონში  - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

6. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N92 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 90XXXX  (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

7. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N93 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: გორის რაიონში - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი   7XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

8. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N95 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-8 (რვა-შვიდი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 23 თებერვლამდე;

გ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

9. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N105 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-6 (რვა-შვიდი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 28 სექტემბრამდე;

გ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

10. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N122 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.ბათუმი სატელეფონო სასადგურო ინდექსი: 9XXXX (10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2015 წლის 28 იანვრამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

11. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N136 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 14XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2018 წლის 24 ოქტომბრამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

12. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N139 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.ქობულეთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 61XXX - 62XXX (სულ ორი ათასი სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2015 წლის 28 იანვრამდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

13. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) რადიოსიხშირეები  დანართში (თან ერთვის) მითითებული ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისად საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით ციფრული რადიოსარელეო ხაზების სადგურების ფუნქციონირებისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 2016 წლის 11 აგვისტომდე;

14. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F11 ლიცენზიის დროებით მფლობელად 3 (სამი) წლის ვადით განისაზღვროს შპს ”სილქნეტი” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) რადიოსიხშირული სპექტრი: 827,955 მჰც - 831,645 მჰც და 872,955 მჰც - 876,645 მჰც სიხშირული დიაპაზონი მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2013 წლის 23 ივლისამდე;

გ) გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების IIF პორტებით და შესაბამისი პროგრამული მართვით უზრუნველყოფა;

15. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ნ.ლორთქიფანიძე):

ა)  სათანადო მონაცემების კომისიის სალიცენზიო რეესტრში შეტანა;

ბ) სალიცენზიო მოწმობების გაცემის უზრუნველყოფა;

გ) ლიცენზიის გადაპირების თაობაზე ინფორმაციის „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გაგზავნის უზრუნველყოფა;

16. შპს ”სილქნეტს” დაევალოს მომხმარებლებისათვის მომსახურების გაწევა შეფერხების გარეშე სს ”გაერთიანებული ტელეკომის” მიერ მომხმარებლისთვის შეთავაზებული სახელშეკრულებო პირობებით, ამავე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის მანძილზე, ან შესთავაზოს უკეთესი პირობები;

17. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება კომისიის 2005 წლის 21 ოქტომბრის №656/22, 2007 წლის 17 აპრილის №191/9, 2007 წლის 20 ივლისის №400/9, 2007 წლის 3 აგვისტოს №432/9, 2007 წლის 31 აგვისტოს №498/9, 2008 წლის 4 აპრილის №189/9, 2008 წლის 15 აგვისტოს №475/9, 2008 წლის 17 ოქტომბრის №605/9, 2009 წლის 31 ივლისის №359/9, 2009 წლის 13 ნოემბრის №610/9 გადაწყვეტილებებში ცვლილების შეტანის მიზნით;

18. ზეპირი მოსმენა დაინიშნოს 2010 წლის 16 აპრილს 16:00 საათზე, ხოლო გადაწყვეტილების მიღება მოხდეს ზეპირი მოსმენის ჩატარებიდან 10 დღის ვადაში;

19. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ნ. ჯანელიძე)  საჯარო გაცნობისათვის ცნობის გამოქვეყნება ინტერნეტში კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;

20. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს კომისიის სხდომაზე გამოცხადებისთანავე.

21. გადაწყვეტილების მე-17, მე--18 და მე-19 პუნქტები გასაჩივრებას არ ექვემდებარება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად;

22. გადაწყვეტილება (გარდა მე-17, მე--18 და მე-19 პუნქტებისა) შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე12 კმ) ერთი  თვის ვადაში;

23. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12 და მე-16 პუნქტების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის მონიტორინგის დეპარტამენტს (მ.გოთოშია), მე-13 და მე-14 პუნქტების შესრულებაზე - კომისიის აპარატის რადიოსიხშირეთა მართვის, მონიტორინგისა და კოორდინაციის დეპარტემენტს (ს.შავგულიძე), ხოლო მე-17 და მე-18 პუნქტების შესრულებაზე - კომისიის აპარატის სტრატეგიული განვითარებისა და კონკურენციის დეპარტამენტს  (გ.ბუთბაია).

24. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე (გარდა პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14, მე-16, მე-17 და მე-18 პუნქტებისა), დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ი.ხარებავა).

კომისიის თავმჯდომარე                                                                                                     ი. ჩიქოვანი

კომისიის წევრი                                                                                                                 ა.სიხარულიძე

კომისიის წევრი                                                                                                              კ.კვიტაიშვილი  

კომისიის წევრი                                                                                                                ი. მოსეშვილი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები