წვდომის მენიუ

რადიომაუწყებლობის ლიცენზიების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანისა და შესაბამის გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანის მიზნით მოდიფიცირების თაობაზე

ნომერი: 813 / 22

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 21, 2016 16:45

მიღების თარიღი დეკემბერი 24, 2015

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები