სს „სილქნეტის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F48 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ

ნომერი: 280 / 6

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 03, 2016 11:50

მიღების თარიღი მაისი 04, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები