„შპს “არგოტექსს” და შპს “მაგთიკომს” შორის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ“ კომისიის 2006 წლის 3 ნოემბრის №472/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანისა და შპს „მაგთიკომის“ კუთვნილი რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F12 ლიცენზიის მოდიფიცირების შესახებ

ნომერი: 594 / 2

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 20, 2016 12:17

მიღების თარიღი სექტემბერი 01, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები