შპს „მობიტელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F30 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ

ნომერი: 612 / 6

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 15, 2016 17:16

მიღების თარიღი სექტემბერი 07, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები