ოქტომბერი 20, 2021 16:51

ჰერფინდალ-ჰირშმანის ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსის განსაზღვრის წესი

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები