საბუთის ნომერი ოფერტის სახელწოდება ჩამოტვირთვა გამოშვების თარიღი
შპს „საქართველოს რკინიგზის“ გამოყოფილი არხებით საბითუმო მომსახურების შეთავაზების წინადადება (მოწვევის ოფერტა), ცვლილება № 235/19 18.04.2019 გადაწყვეტილების შესაბამისად 28-06-2019
შპს „საქართველოს რკინიგზის“ გამოყოფილი არხებით საბითუმო მომსახურების შეთავაზების წინადადება (მოწვევის ოფერტა) 17-01-2019
შპს ”საქართველოს რკინიგზის” მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემების ტერმინალურ ელემენტებთან და მათ რესურსებთან დაშვების შეთავაზების წინადადება (მოწვევის ოფერტა) 16-02-2010
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები