საკონსულტაციო დოკუმენტები
ოქტომბერი
19, 2020
17:22

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ფასების შედარების შედეგები

ოქტომბერი 19, 2020 17:22

კომუნიკაციების კომისია თავისი ფუნქციების ფარგლებში პერიოდულად იკვლევს საქართველოში არსებული...

მაისი
19, 2020
15:50

პროექტი - კომისიის სტრატეგია კერძო საეთერო რადიომაუწყებლობის ლიცენზიების...

მაისი 19, 2020 15:50

კომუნიკაციების კომისია საკონსულტაციოდ აქვეყნებს, მის მიერ შემუშავებულ სტრატეგიის პროექტს - კერძო...

მაისი
07, 2020
21:22

ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და...

მაისი 07, 2020 21:22

კომუნიკაციების კომისია აქვეყნებს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა...

აპრილი
24, 2020
17:31

5G სიხშირული რესურსის საფასურის გაანგარიშების საკონსულტაციო დოკუმენტი

აპრილი 24, 2020 17:31

2019 წლის დეკემბერში, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ შემუშავებული და...

ნოემბერი
26, 2019
11:04

ეროვნულ როუმინგზე და მობილურ ვირტუალურ ქსელის ოპერატორზე წვდომის პირობების...

ნოემბერი 26, 2019 11:04

კომუნიკაციები კომისია „ეროვნულ როუმინგზე და მობილურ ვირტუალურ ქსელის ოპერატორზე წვდომის...

ნოემბერი
19, 2019
9:43

M2M/IoT მომსახურებებისთვის ნუმერაციის რესურსის ცალკე გამოყოფის ან/და მისი...

ნოემბერი 19, 2019 9:43

კომუნიკაციების კომისიამ 2019 წლის 30 სექტემბერს გამოაქვეყნა საკონსულტაციო დოკუმენტი: „M2M/IoT...

ოქტომბერი
28, 2019
15:05

ლოკალური არეალის უსადენო ქსელების მაღალი ეფექტურობის IEEE 802.11ax სტანდარტის...

ოქტომბერი 28, 2019 15:05

IEEE 802.11ax სტანდარტი, რომელიც Wi-Fi ალიანსის მიერ განსაზღვრულია როგორც Wi-Fi 6, წარმოადგენს...

ოქტომბერი
01, 2019
16:05

მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდების ხარისხის რეკომენდირებული...

ოქტომბერი 01, 2019 16:05

კომუნიკაციების კომისიას მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების ხარისხის შემოწმების მიზნით,...

სექტემბერი
30, 2019
11:46
სექტემბერი
26, 2019
13:15

5G განვითარების ხელშეწყობის დოკუმენტის საჯარო განხილვა

სექტემბერი 26, 2019 13:15

კომუნიკაციების კომისიამ 2019 წლის 8 ივლისს გამოაქვეყნა საქართველოში 5G-ს განვითარების ხელშეწყობის...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები