მარტი 22, 2021 11:29

შეტყობინება ააიპ „საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანას“

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს ააიპ „საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები