მარტი 22, 2021 11:23

შეტყობინება შპს „ახტელს“

2021 წლის 25 მარტს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს საკითხს შპს „ახტელის“ მიმართ შპს „ნირაკოს“ საჩივართან (საფუძველი:16.03.2021; Nშ-20-6/1241) დაკავშირებით.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები