ნოემბერი 09, 2022 13:12

შეტყობინება შპს „ჰამბურგს“

2022 წლის 10 ნოემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს სალიცენზიო გადასახდელის გადაუხდელობის გამო შპს „ჰამბურგის“ კუთვნილი NB110 ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების საკითხს.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები