მარტი 30, 2021 16:17

შეტყობინება შპს „მაგთიკომს“

2021 წლის პირველ აპრილს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F10 ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე შპს „მაგთიკომის“ განცხადების განხილვის შესახებ.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები