მარტი 30, 2021 16:18

შეტყობინება შპს „Premium Net International SRL-ის ფილიალს საქართველოში“

2021 წლის პირველ აპრილს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს „Premium Net International SRL-ის ფილიალი საქართველოში“ ბენეფიციარი მესაკუთრის, შპს „როტაქსას“ მიერ შპს „შვესიაუსიას ტაშკას“ კუთვნილი შპს „Premium Net International SRL“-ის წილის 50%-ის შეძენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები