ნოემბერი 14, 2022 16:41

შეტყობინება შპს „ტელეიმედს“

2022 წლის 17 ნოემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისიის საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „ტელეიმედისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს, მის მიერ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართვლოს კანონის 691 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების, 451 მუხლის მე-10 პუნქტის ა) ქვეპუნქტისა და 70-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაძლო დარღვევის გამო.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები