მარტი 30, 2021 16:14

შეტყობინება შპს „ტვ სარფს“

2021 წლის პირველ აპრილს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს „შპს „ტვ სარფის“ წილის 100%-ის შპს „ოკ.ტვ“-ს მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები