რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F37 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე შპს „სტერეო +“-ს განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ

ნომერი: 281 / 12

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 03, 2016 11:52

მიღების თარიღი მაისი 04, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები