2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები
ნოემბერი
30, 2021
10:56

პოლიტიკური მიკერძოება და ყალბი ინფორმაციის გავრცელება ისევ მაუწყებლების...

ნოემბერი 30, 2021 10:56

კომუნიკაციების  კომისია 2021 წლის საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების...

ნოემბერი
19, 2021
11:20

წინასაარჩევნოდ ტელემაუწყებლებმა 22.5 მილიონი ლარის უფასო პოლიტიკური რეკლამა...

ნოემბერი 19, 2021 11:20

კომუნიკაციების კომისიის მიერ ჩატარებულმა 2021 წლის საქართველოს მუნიციპალური არჩევნების...

ნოემბერი
01, 2021
13:30
ოქტომბერი
28, 2021
18:06

სიძულვილის ენა და პოლიტიკური მიკერძოება წინასაარჩევნო პერიოდში კვლავ მედიის...

ოქტომბერი 28, 2021 18:06

კომუნიკაციების  კომისია 2021 წლის საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები