საპრეზიდენტო არჩევნები 2013
სექტემბერი
04, 2013
0:00

კომისიის განცხადება

სექტემბერი 04, 2013 0:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 2013 წლის 27 ოქტომბრის  საქართველოს პრეზიდენტის...

ივლისი
11, 2013
0:00

მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირთა სია

ივლისი 11, 2013 0:00

2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას, ე.წ Must...

ივლისი
09, 2013
0:00

საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელთა სია

ივლისი 09, 2013 0:00

2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას, ე.წ Must...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები