ივლისი 04, 2016 17:24

რადიოსიხშირული დიაპაზონების განაწილებასა და ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო დოკუმენტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია რადიოსიხშირული დიაპაზონების განაწილებასა და ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით ევროკავშირის (ასევე CEPT-ის და ITU-ს) ფარგლებში გადადგმული ნაბიჯების და შესაბამისი რადიოსიხშირული დიაპაზონების გამოყენების კუთხით შეცვლილი მიდგომის საქართველოში დანერგვის მიზანშეწონილობის შესახებ საკონსულტაციო დოკუმენტს აქვეყნებს.

დაინტერესებული პირების შენიშვნებისა და კომენტარების მიღება იწარმოებს ერთი თვის ვადაში ელექტრონულ მისამართზე:  post@gncc.ge

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები