სიხშირეების და ნუმერაციის საკონსულტაციო დოკუმენტები და სხვა მასალები
სექტემბერი
27, 2018
9:30

ზოგადი ნებართვით განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ სპექტრში გამოყენებული მოწყობილობების...

სექტემბერი 27, 2018 9:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ EBRD-ის მიერ დაფინასებული „საქართველოს...

სექტემბერი
09, 2016
14:37

რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის პროექტი და განმარტებით...

სექტემბერი 09, 2016 14:37

საქართველოს კანონის „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის...

დეკემბერი
19, 2014
12:58

მობილური უსადენო ფართოზოლოვანი მომსახურებებისთვის განკუთვნილი სიხშირეების...

დეკემბერი 19, 2014 12:58

ჰარმონიზებულ დიაპაზონებში (800/900/1800/2100) მობილური უსადენო ფართოზოლოვანი მომსახურებებისთვის

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები