ივნისი 19, 2015 17:55

საკონსულტაციო დოკუმეტი უსადენო-ფართოზოლოვანი მიწისზედა სისტემებისათვის ჰარმონიზებული სიხშირული დიაპაზონების რესურსი და დაგეგმილი აუქციონების შესახებ

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები