ოქტომბერი 13, 2020 13:49

ComCom დაიჯესტი - კომუნიკაციების კომისიის აგვისტოს თვის შეჯამება

კომუნიკაციების კომისია საზოგადოებას და სატელეკომუნიკაციო დარგის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს ახალ პროდუქტს სთავაზობს. „ComCom დაიჯესტი“ საუკეთესო საშუალებაა კომუნიკაციების კომისიის გასული თვის საქმიანობისა და პროექტების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მისაღებად.

ComCom დაიჯესტში“ თავმოყრილია ტელეკომ სფეროს ტენდენციების შესახებ ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ეს არის პროდუქტი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს ერთ დაიჯესტში, მისთვის მოსახერხებელი ფორმით, მოკლედ, მაგრამ ამომწურავად გაეცნოს გასული თვის პერიოდში კომუნიკაციების კომისიის საქმიანობას.

კომუნიკაციების კომისია გარდა ყოველთვიური დაიჯესტისა, საზოგადოებას კვარტლის შემაჯამებელ „ComCom დაიჯესტს“ წარუდგენს. 

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები