სექტემბერი 06, 2023 14:21

ComCom-მა ტელეკომ ბაზრის ანალიზის მეთოდოლოგიური წესების დოკუმენტის არაფორმალური გამოქვეყნების საბოლოო ვადად 20 სექტემბერი განსაზღვრა

2023 წლის 10 აგვისტოს კომუნიკაციების კომისიამ „მომსახურების ბაზრის შესაბამისი სეგმენტების განსაზღვრისა და კონკურენტუნარიანობის ანალიზის მეთოდოლოგიური წესების“ ცვლილების პროექტი არაფორმალურად გამოაქვეყნა დაინტერესებული მხარეებისთვის და დოკუმენტის არაფორმალური გაზიარების საბოლოო ვადად განსაზღვრა მიმდინარე წლის 31 აგვისტო, თუმცა დოკუმენტის მნიშვნელობიდან და კომპლექსურობიდან გამომდინარე, კომისია ითვალისწინებს დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნას და მეთოდოლოგიური წესების არაფორმალური გამოქვეყნების საბოლოო ვადად განსაზღვრავს მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს.

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები