მაუწყებლობის საკონსულტაციო დოკუმენტები და სხვა მასალები
სექტემბერი
14, 2021
16:07
ოქტომბერი
20, 2020
16:18

სოციალური რეკლამის სამაუწყებლო ბადეში განთავსებასთან დაკავშირებული...

ოქტომბერი 20, 2020 16:18

რეკომენდაციების მიღების მიზანს წარმოადგენს სოციალური რეკლამის  განთავსების საკითხებთან...

ოქტომბერი
20, 2020
11:07

პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის/მომსახურების) განთავსების (Product Placement)...

ოქტომბერი 20, 2020 11:07

რეკომენდაციების მიღების მიზანს...

ოქტომბერი
20, 2020
11:05

სპონსორზე მითითების სახელმძღვანელო რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ

ოქტომბერი 20, 2020 11:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება №1 2016 წლის 14 იანვარი ქ....

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები