შუალედური საპარლამენტო არჩევნები 2013
მარტი
07, 2013
0:00

განცხადება

მარტი 07, 2013 0:00

2013 წლის 27 აპრილს  საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები ტარდება ნაძალადევის,...

მარტი
07, 2013
0:00

მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირთა სია

მარტი 07, 2013 0:00

კომისია აქვეყნებს მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ იმ პირთა სიას, რომლებიც საქართველოს...

მარტი
07, 2013
0:00

ტელეკომპანიების ჩამონათვალი

მარტი 07, 2013 0:00

სამაუწყებლო კომპანიების ცამონათვალი, რომლებიც საქარტველოს პარლამენტის შუალედური არჩევენბის...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები