ელექტრონული კომუნიკაციების საკონსულტაციო დოკუმენტები და სხვა მასალები
აპრილი
11, 2019
18:49

ინტერნეტის ხარისხის შემოწმების მეთოდოლოგია

აპრილი 11, 2019 18:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის 10 მაისის # 4 დადგენილების...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები