ელექტრონული კომუნიკაციების საკონსულტაციო დოკუმენტები და სხვა მასალები
სექტემბერი
06, 2023
14:21

ComCom-მა ტელეკომ ბაზრის ანალიზის მეთოდოლოგიური წესების დოკუმენტის არაფორმალური...

სექტემბერი 06, 2023 14:21

2023 წლის 10 აგვისტოს კომუნიკაციების კომისიამ „მომსახურების ბაზრის შესაბამისი სეგმენტების...

ივნისი
13, 2022
14:53

WACC მეთოდოლოგია და წინასწარ შედეგები და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული...

ივნისი 13, 2022 14:53

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეიმუშავა „მობილური და ფიქსირებული ქსელებისთვის...

აპრილი
11, 2019
18:49

ინტერნეტის ხარისხის შემოწმების მეთოდოლოგია

აპრილი 11, 2019 18:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის 10 მაისის # 4 დადგენილების...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები