ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2017
ნოემბერი
17, 2017
11:49

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო...

ნოემბერი 17, 2017 11:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 15 აგვისტოს „წინა საარჩევნო პროცესში...

ოქტომბერი
23, 2017
10:38

კომისიამ 8 ორგანიზაციას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინა

ოქტომბერი 23, 2017 10:38

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის...

ოქტომბერი
13, 2017
16:59

კომისიამ შპს „სამაუწყებლო ტელეკომპანია რუსთავი 2“-ის და შპს „ტელეიმედის“...

ოქტომბერი 13, 2017 16:59

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „სამაუწყებლო ტელეკომპანია რუსთავი...

ოქტომბერი
05, 2017
17:45

წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგთან დაკავშირებით NDI-ს წარმომადგენელბთან შეხვედრა...

ოქტომბერი 05, 2017 17:45

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის...

ოქტომბერი
04, 2017
18:33

2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო...

ოქტომბერი 04, 2017 18:33

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის...

სექტემბერი
27, 2017
13:30

კახი ბექაური ეუთოს სადამკვირვებლო მისიას შეხვდა

სექტემბერი 27, 2017 13:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ კახი ბექაურმა ეუთოს დემოკრატიული...

სექტემბერი
21, 2017
13:34

„საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ და „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიას და...

სექტემბერი 21, 2017 13:34

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ და...

სექტემბერი
04, 2017
15:15

საზოგადოებრივი მაუწყებლები და საერთო საეთერო ეროვნული მაუწყებლები

სექტემბერი 04, 2017 15:15

საზოგადოებრივი მაუწყებლები და საერთო საეთერო ეროვნული მაუწყებლები

აგვისტო
23, 2017
18:31

2017 წლის 21 ოქტომბრის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის...

აგვისტო 23, 2017 18:31

2017 წლის 20 ივლისს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით წარმოდგენილი ადგილობრივი...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები